Το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων έχει την ευθύνη για την τήρηση (δημιουργία, ενημέρωση, φύλαξη και διανομή) των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών του Κέντρου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Ιατρικού Απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Διαβάστε ακόμα: