Μονάδα LDL Αφαίρεσης

Επιμελητής Α’ : Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Νοσηλευτής: Νικόλαος Γκοντόρας

 

Το 2015 δημιουργήθηκε η πρώτη Μονάδα LDL Αφαίρεσης στην Ελλάδα, πιστοποιώντας το έργο 12 ετών που η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στο ΩΚΚ. Η πρώτη LDL αφαίρεση έγινε στο Ωνάσειο το 2003, ενώ στο εξωτερικό οι συνεδρίες LDL αφαίρεσης πραγματοποιούνται ήδη περισσότερο από δύο δεκαετίες. Στόχος της LDL αφαίρεσης είναι η μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα. Η μείωση μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 80%.

Μέχρι σήμερα, ταξινομούνται τρεις κατηγορίες ασθενών, με ανάγκη συνεδριών LDL αφαίρεσης:

  1.  ‘Aτομα με ομόζυγη μορφή οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, στους οποίους η ολική χοληστερόλη παραμένει πάνω από 350 mg/dl, ή η μείωσή της ήταν κάτω από 50%, παρά τη χορήγηση των επιτρεπόμενων υψηλότερων δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων.
  2. ‘Aτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία και επιδείνωση της στεφανιαίας νόσου, στα οποία η ολική χοληστερόλη παραμένει πάνω από 190 mg/dl, ή η μείωση της ήταν κάτω από 40%, παρά τη χορήγηση των επιτρεπόμενων υψηλότερων δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων.
  3. Μόνο ως εξαίρεση, οι ασθενείς με λιποπρωτεΐνη (a) πάνω από 60 mg/dl και επιδείνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στους οποίους η LDL χοληστερόλη παραμένει πάνω από 120 mg/dl, παρά τη χορήγηση των επιτρεπόμενων υψηλότερων δόσεων των υπολιπιδαιμικών φαρμάκων.

Η διαδικασία είναι ανάλογη της αιμοκάθαρσης, χωρίς όμως να τοποθετείται φίστουλα (σύνδεση μεταξύ αρτηρίας και φλέβας οδηγεί σε αύξηση της ροής του αίματος μέσα από τη φλέβα).

Η ηλικία των ασθενών κυμαίνεται από 11 έως 70 ετών. Από τον Δεκέμβριο 2015 πραγματοποιούνται συνεδρίες LDL αφαίρεσης σε μικρότερα παιδιά.

Η συχνότητα των συνεδριών εξαρτάται από την πάθηση και την ανταπόκριση του ασθενή.