Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας

Υπεύθυνος Τμήματος – Διευθυντής: Σταμάτης Αδαμόπουλος
Επιμελητές Α΄: Αγγελική Γκουζιούτα
Ευάγγελος Λεοντιάδης
Επιμελητές B΄: Μιχαήλ Μπόνιος

 Τηλέφωνο επικοινωνίας:                        210 94 93 000

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σύνδρομο, το οποίο σχετίζεται με κακή ποιότητα ζωής, υψηλό κόστος και είναι δυνητικά θανατηφόρος. Όσο νωρίτερα η καρδιακή ανεπάρκεια διαγνωσθεί και αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία, τόσο περισσότερες είναι οι προοπτικές για καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών στο μέλλον, λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης.

Στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, η Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας υπηρετεί με συνέπεια την αντιμετώπιση της βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας με τη βραχυχρόνια (ενδοαορτική αντλία στην καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας) και την μακροχρόνια μηχανική υποστήριξη (assist devices) καθώς και τη μεταμόσχευση καρδιάς, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς. Τα τελευταία 18 χρόνια το Νοσοκομείο μας δεν υπολείπεται συγκρινόμενο με μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής στην αντιμετώπιση του τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας. Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος πληθώρας ασθενών με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια που αποστέλλονται από όλη την Ελλάδα ώστε αν είναι κατάλληλοι να ενταχθούν στην λίστα για μεταμόσχευση, η άμεση και μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων ασθενών (συχνές βιοψίες στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, εφαρμογή κλασσικών και νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ενδελεχής παρακολούθηση της ευαίσθητης αυτής ομάδας για τυχόν εμφάνιση νέων παθολογικών-καρδιολογικών προβλημάτων) καθώς και η παρακολούθηση των ασθενών με μηχανική υποστήριξη αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες της Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου μας.

Η Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών & Βηματοδότησης θέτουν τις ενδείξεις και εφαρμόζουν από κοινού τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων χρόνων στην καρδιακή ανεπάρκεια, όπως η εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη για την επίτευξη επανασυγχρονισμού της καρδιάς και η εμφύτευση απινιδιστών για την αντιμετώπιση επικίνδυνων αρρυθμιών, τεχνικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν τις εισαγωγές στο Νοσοκομείο και προλαμβάνουν τον αιφνίδιο θάνατο αποτελώντας απαραίτητο συμπλήρωμα της φαρμακευτικής θεραπείας σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών.

Έμπειρη ομάδα καρδιολόγων συνεπικουρούμενη από τα εξαιρετικώς εξειδικευμένα Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας & Ιστοσυμβατότητας και το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, διερευνά, κλινικά και εργαστηριακά, τις διαρκώς αυξανόμενες περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας (προσβολή του μυοκαρδίου με παθογόνους παράγοντες, συνήθως ιούς) και νεο-εμφανιζόμενης διατατικής μυοκαρδιοπάθειας (πρώτη εκδήλωση καρδιακή ανεπάρκειας σε νεαρά κυρίως άτομα). Η ενασχόληση της Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας με το ευαίσθητο αυτό αντικείμενο της καρδιολογίας έχει καταστήσει το κέντρο μας σημείο αναφοράς πανελληνίως.

Υπό την ευθύνη της Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας λειτουργούν προγράμματα σωματικής άσκησης, «ταμπού» πριν από μερικά χρόνια, τα οποία όχι μόνο βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, όχι μόνον ελαττώνουν τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, αποφορτίζοντας οικονομικά το σύστημα υγείας, αλλά φαίνεται να παρατείνουν αυτή την ίδια τη ζωή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Τελευταία δοκιμάζεται στο ΩΚΚ με επιτυχία συνδυασμός αεροβικής με ασκήσεις ενδυνάμωσης και ασκήσεις αναπνευστικών μυών τόσο σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μεταμοσχευμένους ασθενείς όσο και σε παγκόσμια πρωτοπορία σε ασθενείς με «τεχνητές καρδιές». Η εμπειρία αυτή παίρνει διεθνή διάσταση με την ανάληψη από μέρους του Νοσοκομείου συντονισμού μεγάλης Ευρωπαϊκής πολυκεντρικής μελέτης (VENT-HEFT) συνδυασμού αεροβικής με άσκηση των αναπνευστικών μυών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.