Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών και Βηματοδότησης

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής:
Μιχαήλ Εφραιμίδης
Αναπληρωτές Διευθυντές: Άννα Κωστοπούλου
Κωνσταντίνος Λέτσας
Επιμελητές Α’: Γεώργιος Πούλος
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Υπατία Μεταξά
Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών & Βηματοδότησης

Τηλέφωνο επικοινωνίας για προγραμματισμό εισαγωγής ασθενών

210 94 93 372

 

210 94 93 849

Τηλεφωνικό Κέντρο 210 94 93 000
Φαξ 210 94 93 373
Hλεκτρονική διεύθυνση γραμματείας efm1@ocsc.gr (κα Ελένη Βαρβέρη)
efm2@ocsc.gr (κα Εύη Καρατσεβούδη)

 

Το τμήμα αρρυθμιών είναι από τα πιό δραστήρια τμήματα στον Ελληνικό χώρο. Στον τομέα της ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και θεραπευτικές επεμβάσεις κατάλυσης υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. Το τμήμα διενεργεί τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτροφυσιολογικών πράξεων στη χώρα.

Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στην κατάλυση αρρυθμιογόνων εστιών στις πνευμονικές φλέβες για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής. Είναι το πρώτο τμήμα στον Ελληνικό χώρο που ξεκίνησε αυτές τις επεμβάσεις. Χρησιμοποιούνται επίσης τα νεότερα συστήματα ανατομικής χαρτογράφησης CARTO και NAVEX παράλληλα με τις συμβατικές μεθόδους.

Στον τομέα της εμφύτευσης συσκευών το τμήμα δραστηριοποιείται σε εμφυτεύσεις διεστιακών, μονοεστιακών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών και απινιδιστών. Η εμφύτευση αμφικοιλιακών συσκευών για τη θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια άρχισαν από τις αρχές του 2000 με μεγάλη επιτυχία. Παράλληλα έχει γίνει σημαντική έρευνα που απέδειξε την υπεροχή της αμφικοιλιακής βηματοδότησης στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που δημοσιεύθηκe σε έγκυρα ξενόγλωσσα περιοδικά.

Η παρακολούθηση των ασθενών με βηματοδότες και απινιδωτές είναι από τις πιo οργανωμένες μονάδες του νοσοκομείου. Τα οργανωμένα τακτικά ιατρεία ελέγχου των εμφυτεύσιμων συσκευών στελεχώνονται από εξειδικευμένους ιατρούς και νοσηλευτές. Ακολουθήθηκε η εμπειρία του νοσοκομείου Westminster του Λονδίνου και υιοθετήθηκαν τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που εφαρμόζονταν εκεί.

Το τμήμα επίσης είναι εξειδικευμένο στον έλεγχο των ασθενών με συγκοπτικά επεισόδια. Στα πλαίσια αυτά πέραν των ηλεκτροφυσιολογικών μελετών γίνονται δοκιμασίες ανακλίσεως (Tilting test) για τον έλεγχο των ασθενών με αδιευκρίνιστη συγκοπή. Η έρευνα στον τομέα αυτό έχει οδηγήσει σε πολλές δημοσιεύσεις, η χρήση μάλιστα της κλομιπραμίνης κατά τη διάρκεια της ανάκλισης έχει γίνει αποδεκτή από πάρα πολλά κέντρα του εξωτερικού σαν φάρμακο δοκιμασίας κατά την ανάκλιση. Επίσης πραγματοποιούνται εμφυτεύσεις συσκευών συνεχούς καταγραφής αγκύλης (ILR) για διαγνωστικούς σκοπούς σε ασθενείς με συγκοπτικά επεισόδια αδιευκρίνιστης αιτιολογίας.

Το τμήμα δραστηριοποιείται επίσης στον αναίμακτο έλεγχο με καταγραφή ρυθμού 24ώρου (Holter ρυθμού), καθώς και του αυτόνομου νευρικού συστήματος που αφορά ασθενείς με αρρυθμιολογικά προβλήματα όπως ασθενείς με συγκοπή άγνωστης αιτιολογίας και αιφνίδιο θάνατο. Μελετώνται επίσης η ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, και γίνεται εκτίμηση της μεταβλητότητας των περιφερικών αντιστάσεων με πληθυσμογραφία και όψιμα δυναμικά.