Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοπαθολογίας - Ιστοσυμβατότητας

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Δημήτριος Ντεγιάννης 210 94 93 023
Επιστημονικό Προσωπικό: Αντιγόνη Χαϊδάρογλου 210 94 93 024
Πολυξένη Γουρζή 210 94 93 024
Ελένη Πάντου 210 94 93 019
Τεχνολόγος: Αντώνιος Καψάλης
Μαρίνα Καταφυγιώτη
Fax: 210 94 93 018

Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Η Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας (ΜΜΑΙ) παρέχει κλινικοεργαστηριακό και συμβουλευτικό έργο σε ιατρούς και ασθενείς του ΩΚΚ καθώς και σε εξωτερικούς ασθενείς.

Η Μονάδα υποστηρίζει προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά το Μεταμοσχευτικό Πρόγραμμα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.  Η Μονάδα, επίσης, καλύπτει με μεγάλο φάσμα ανοσολογικών εξετάσεων τη διερεύνηση συστηματικών νοσημάτων ανοσολογικής αιτιολογίας, ενώ καλύπτει με μεγάλο φάσμα μοριακών εξετάσεων τη διερεύνηση συνδρόμων πήξης-αιμόστασης. Επιπλέον η Μονάδα έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στο πεδίο της Μοριακής Μικροβιολογίας για σηπτικούς ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στο πεδίο της Μοριακής Ιολογίας στο πλαίσιο της διερεύνησης ασθενών με μυοκαρδίτιδα ή διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Επίσης, διενεργούνται εξετάσεις φαρμακογενετικής που αφορούν το μεταβολισμό και την ευαισθησία σε κουμαρινικά αντιπηκτικά (Sintrom) και σε αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα (Plavix).

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε προγράμματα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας του Βρετανικού Οργανισμού UK Neqas για τις μεθοδολογίες της διασταύρωσης δότη-λήπτη με κυτταρομετρίας ροής, ανίχνευσης και ταυτοποίησης αντι-HLA αντισωμάτων με Luminex και προσδιορισμού επιπέδου ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (cyclosporin, tacrolimus, everolimus).

Στην Μονάδα Μοριακής Ανοσοπαθολογίας και Ιστοσυμβατότητας λειτουργούν οι παρακάτω υπομονάδες:

 1. Ιστοσυμβατότητα-Ανοσολογία Μεταμοσχεύσεων

Στο Εργαστήριο γίνεται ο προ-μεταμοσχευτικός έλεγχος υποψηφίων για μεταμόσχευση καρδιάς καθώς και η ανοσολογική παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων ασθενών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του ΩΚΚ.

Το Εργαστήριο εφημερεύει σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα για την μεταμόσχευση θωρακικών οργάνων.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι:

 • Ανοσοφαινότυπος λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής (CD3+, CD19+, CD4+, CD8+, CD16/56+).
 • Διασταύρωση Τ και Β λεμφοκυττάρων δότου με ορό λήπτη σε μεταμοσχεύσεις θωρακικών οργάνων με κυτταρομετρία ροής (XMatch).
 • Ανίχνευση αντισωμάτων ειδικών έναντι HLA τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνων με τη μέθοδο Luminex.
 • Ταυτοποίηση ειδικότητας αντισωμάτων έναντι HLA τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνων με τη μέθοδο Luminex.
 • Γενοτυπική ανάλυση χαμηλής ευκρίνειας (low resolution) των HLA-A, B, DRB1, DQB1 γονιδίων με PCR-SSP (Sequence Specific Primers).
 • Ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό CMV και EBV με real-time PCR.
 • Επίπεδα ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (Neoral, Tacrolimus, Certican).
 1. Γενική Ανοσολογία

Στο Εργαστήριο διενεργείται ο ορολογικός προσδιορισμός αυτοαντισωμάτων, ανοσοσφαρινών, συμπληρώματος και καρδιολιπινών.

Το Εργαστήριο δέχεται δείγματα καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 08.00 έως 16.00.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Αναλυτικότερα οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι:

Εξετάσεις για αυτοάνοσα νοσήματα-Έλεγχος αυτοαντισωμάτων

 • Αντιπυρηνικά αντισώµατα (ΑΝΑ)
 • Αντισώματα έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA)
 • Αντι ds-DNA αντισώµατα
 • ENA (αντισώµατα έναντι SS-A, SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm/RNP, RNP-70, Scl-70, Jo-1)
 • Ρευµατοειδής παράγων
 • Αντισώµατα έναντι CCP ( cyclic citrulinated peptide )
 • Αντισώµατα έναντι βασικής μεμβράνης (GBM)
 • Αντισώµατα έναντι κυτταροπλάσµατος ουδετεροφίλων/PR3 (c-ANCA)
 • Αντισώµατα έναντι µυελοπεροξειδάσης ουδετεροφίλων/MPO (p-ANCA)
 • Αντισώματα έναντι τοιχωματικών κυττάρων
 • Αντισώματα έναντι μιτοχονδρίων
 • Aντισώματα έναντι θυρεοσφαιρίνης (Tg)
 • Μικροσωµιακά αντισώµατα θυρεοειδούς (TPO)
 • Αντιμυοκαρδιακά αντισώματα (ACA)
 • Αντισώµατα έναντι καρδιολιπίνης IgG, ΙgM
 • Αντισώµατα έναντι β2-γλυκοπρωτεϊνης IgG, ΙgM
 • Αντισώµατα έναντι φωσφατιδυλοσερίνης IgG, ΙgM
 • Αντισώµατα έναντι φωσφατιδικού οξέος IgG, ΙgM
 • Αντισώµατα έναντι φωσφατιδυλοινοσιτόλης IgG, ΙgM

Έλεγχος Ανοσοσφαιρινών-Συμπληρώματος

 • Ανοσοκαθήλωση oρού
 • Ποσοτικός προσδιορισµός ανοσοσφαιρινών IgG-IgA–IgM-IgE
 • Έλεγχος Συµπληρώµατος (παράγων C3, παράγων C4)
 1. Μοριακή Ιολογία

Αφορά τη μοριακή ανίχνευση ιών που κυρίως εμπλέκονται στην παθογένεση των μυοκαρδίτιδων.

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 8.00 έως τις 16.00.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται εντός 3 εργασίμων ημερών.

Κατάλληλα δείγματα: Ολικό αίμα, υλικά βιοψίας-ιστοτεμαχίδια, εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), δείγματα από το αναπνευστικό.

Μεθοδολογία: Real-Time PCR.

Παθογόνα που ανιχνεύονται

 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Epstein-Barr (EBV)
 • Herpes Simplex Virus (HSV) Type 1/2
 • Adenoviruses
 • Influenza A/B
 • Parvovirus
 • Enteroviruses (Echo‐/Coxsackie‐/Polio‐/Phino-)
 • Human Herpes Virus (HHV) 6,7,8
 1. Μοριακή Μικροβιολογία

Αφορά την ταυτόχρονη μοριακή ανίχνευση των 25 πιο κοινών παθογόνων που σχετίζονται με τη σήψη.

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 08.00 έως τις 11.00. Τα αποτελέσματα παραδίδονται την ίδια ημέρα.

Δείγματα τα οποία παραλαμβάνονται από 11.00 έως 16.30 αναλύονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υποδοχή και ανάλυση δειγμάτων εκτός προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο και μόνο για εσωτερικούς ασθενείς του ΩΚΚ.

Κατάλληλα δείγματα: Ολικό αίμα σε EDTA

Η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί και σε άλλα βιολογικά υγρά (εγκεφαλονωτιαίο, περικαρδιακό υγρό, βρογχικό έκπλυμα, αρθρικό υγρό, κ.α.) μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο.

Μεθοδολογία: Multiplex Real-Time PCR (SeptiFast)

Βακτήρια και μύκητες που ανιχνεύονται:

Gram-θετικά: Staphylococcus aureus, Coagulase Negative Staphylococci, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Enterococcus faecium, E. faecalis

Gram-αρνητικά: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella (pneumoniae/oxytoca), Serratia marcescens, Enterobacter (cloacae/aerogenes), Proteus mirabilis, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia

Μύκητες: Candida albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, Aspergillus fumigatus

 1. Γενετική

Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 08.00 .έως τις 16.00.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται εντός 5 εργασίμων ημερών.

Κατάλληλα δείγματα: Ολικό αίμα, γενωμικό DNA

Μεθοδολογία: Ανάστροφος υβριδισμός (strip assay) και Real-Time PCR.

Μεταλλάξεις που ανιχνεύονται:

 • Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης G1691V του παράγοντα V (FV) της πήξης (Leiden)
 • Ανίχνευση της μετάλλαξης Cambridge του παράγοντα V της πήξης
 • Ανίχνευση της μετάλλαξης Hong Kong του παράγοντα V της πήξης
 • Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης G20210A του παράγοντα II της πήξης (Prothrombin)
 • Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης C677T του παράγοντα MTHFR
 • Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης A1298C του παράγοντα MTHFR
 • Ανίχνευση πολυμορφισμού 4G/5G στην περιοχή του υποκινητή του ΡΑΙ

Φαρμακογενετική

Το εργαστήριο παραλαμβάνει δείγματα καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 08.00 έως τις 16.00.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται εντός 5 εργασίμων ημερών.

Κατάλληλα δείγματα: Ολικό αίμα, γενωμικό DNA

Μεθοδολογία: Real-Time PCR

Γονίδια που ελέγχονται:

 • Ανίχνευση των πολυμορφισμών του CYP2C9 γονιδίου και του VKORC1 γονιδίου (σχετίζονται με τον μεταβολισμό των αντιπηκτικών φαρμάκων, Sintrom)
 • Ανίχνευση των πολυμορφισμών του CYP2C19 γονιδίου (σχετίζονται με το μεταβολισμό της κλοπιδιγρέλης, Plavix)

Δραστηριότητες Καρδιογενετικής

Από το 2016, η Μονάδα Μοριακής Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας δραστηριοποιείται στη Γενετική Κληρονομούμενων Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μια ομάδα πολύπλοκων παθολογιών της καρδιάς και των αγγείων που μπορεί να οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε γενετικούς παράγοντες και να κληρονομούνται στους απογόνους. Το εργαστήριο μας, χρησιμοποιώντας την νέα τεχνολογία της αλληλούχισης του DNA επόμενης γενιάς (next generation sequencing) προσφέρει εξετάσεις που ανιχνεύουν τη γενετική βάση των περισσότερων καρδιαγγειακών παθήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι καρδιομυοπάθειες (υπερτροφική, διατατική), αρρυθμιολογικά σύνδρομα (LongQT, Brugada, ShortQT, ARVC), η οικογενής υπερχοληστεριναιμία,  και οι παθήσεις των αγγείων.

Ερευνητικό έργο

Η Μονάδα, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων και τα Καρδιολογικά Τμήματα του ΩΚΚ, εξειδικεύεται στην έρευνα Ανοσολογικών και Καρδιαγγειακών νοσημάτων σε κυτταρικό, ορολογικό και μοριακό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο ανοσολογικών και φλεγμονωδών παραμέτρων στην προδιάθεση, θεραπεία και πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου, στην καρδιακή ανεπάρκεια, στις μυοκαρδιοπάθειες και στην οξεία και χρόνια απόρριψη θωρακικών μοσχευμάτων.