Τμήμα Αιμοδυναμικών Μελετών και Επεμβατικής Καρδιολογίας

 

    Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Ιωάννης Ιακώβου 210 94 93 356

Τηλέφωνο για τον προγραμματισμό ραντεβού
210 94 93 356

Αναπληρωτές Διευθυντές: Ευτυχία Σμπαρούνη 210 94 93 000
Επιμελητές Α΄: Παναγιώτα Γεωργιάδου
Ευάγγελος Λεοντιάδης
Ιωάννης Μαλακός
Επιμελητής Β΄:

Συνεργάτης ιατρός:

Παναγιώτης Καρυοφύλλης

Βασίλειος Βούδρης

Νοσηλεύτριες Eπικοινωνίας:  Διονυσία Μανωλοπούλου  
Πηνελόπη Παπασπυροπούλου
Τηλέφωνα επικοινωνίας για προγραμματισμό ασθενών για στεφανιογραφία /αγγειοπλαστική 210 94 93 316, 317, 341
Φαξ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματείας:

 (για τον Δ/ντή κ. Ι.Ιακώβου) 210 94 93 336

akard@ocsc.gr
akard2@ocsc.gr
bkard@ocsc.gr

Κάθε χρόνο στα Αιμοδυναμικό Τμήμα πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων όπως στεφανιογραφίες, αριστεροί και δεξιοί καρδιακοί καθετηριασμοί, και επεμβατικές πράξεις όπως η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών (μπαλονάκι – stent) που αφορούν ασθενείς με όλες τις μορφές καρδιακών παθήσεων. Οι επεμβατικοί μας καρδιολόγοι αντιμετωπίζουν ασθενείς ακόμη και με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, όπως στενώσεις στο κύριο στέλεχος, σε διχασμούς αγγείων, πολλαπλές στενώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες ή χρόνια ολική απόφραξη. Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο εφαρμόζεται πρωτογενής αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου οιαδήποτε ώρα της ημέρας. Στοιχείο διάκρισης είναι η κάλυψη των αναγκών σε επείγουσες επεμβατικές πράξεις των νοσοκομείων των Αθηνών και της περιφέρειας, επισήμως βάσει της Υπουργικής Απόφασης κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά στην πράξη κάθε ημέρα της εβδομάδας. Η στεφανιογραφία διενεργείται κυρίως από το χέρι, γεγονός που επιτρέπει την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο μετά από λίγες ώρες.

Οι επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν την αγγειοπλαστική με μπαλόνι και τοποθέτηση stent (της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας), την αθηρεκτομή με rotablator για την αντιμετώπιση βλαβών με ασβέστιο που δεν ανταποκρίνονται στην αγγειοπλαστική με μπαλόνι, ή την αφαίρεση θρόμβου από την στεφανιαία αρτηρία με καθετήρα. Πραγματοποιείται επίσης μελέτη του αυλού της στεφανιαίας αρτηρίας με τη χρήση υπερήχων (ενδοστεφανιαίο υπηρηχοκαρδιογράφημα) και μέτρηση του βαθμού στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας με τη χρήση σύρματος πίεσης και έγχυση αδενοσίνης (κλασματική εφεδρεία ροής – FFR).

Εκτελείται επίσης μεγάλος αριθμός βιοψιών μυοκαρδίου στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ασθενών μετά μεταμόσχευση καρδίας αλλά και για διαγνωστικούς λόγους στην αξιολόγηση των ασθενών με μυοκαρδίτιδα/μυοκαρδιοπάθεια.  Επίσης πραγματοποιείται λεπτομερές πρόγραμμα μελέτης της επίδρασης διαφόρων φαρμάκων στην ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση. Σε ορισμένους ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια πραγματοποιούμε κατάλυση (Ablation) του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με τη χορήγηση αιθανόλης.

Το Αιμοδυναμικό τμήμα είναι το πρώτο στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την τοποθέτηση με καθετήρα αορτικής βαλβίδας (ΤΑVI) σε ασθενείς με στένωση της αορτής. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται με τη συνεργασία των επεμβατικών καρδιολόγων, των καρδιοχειρουργών και των αναισθησιολόγων του νοσοκομείου μας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αντιμετώπισης και των πλέον δύσκολων περιστατικών.

Διενεργούνται επεμβάσεις σύγκλισης της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με clips (mitral clip) και τοποθέτηση βαλβίδας με καθετήρα σε ασθενείς με δυσλειτουργία (στένωση ή/και ανεπάρκεια), βιοπροσθετικής βαλβίδας ή δακτυλίου στη μιτροειδή ή στην τριγλώχινα βαλβίδα.

Το Τμήμα Αιμοδυναμικών Μελετών & Επεμβατικής Καρδιολογίας έχει αναπτύξει πρόγραμμα για τη διάνοιξη χρόνιων ολικών αποφράξεων των στεφανιαίων αρτηριών, χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές (ορθόδρομη και παλίνδρομη προσέγγιση).

Επίσης δραστηριοποιείται στη σύγκλιση παραβαλβιδικών διαφυγών μετά από αντικατάσταση βαλβίδας με τη χρησιμοποίηση ειδικών συσκευών (occluders) που προωθούνται με καθετήρα καθώς και στην διαδερμική σύγκλειση αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών των στεφανιαίων αγγείων ενηλίκων ασθενών (occluders ή coils).

Τα τελευταία χρόνια διενεργούνται επεμβάσεις διαδερμικής επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική) της επίκτητης στένωσης των πνευμονικών φλεβών μετά από ηλεκτροφυσιολογικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον πραγματοποιείται αγγειοπλαστική των πνευμονικών αρτηριών σε ασθενείς με χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση.

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο εφαρμόζεται η θεραπευτική μέθοδος σύγκλισης του ωτίου του αριστερού κόλπου με διακαθετηριακή τεχνική σε ασθενείς που είναι σε κολπική μαρμαρυγή και δεν μπορούν να πάρουν αντιπηκτικά φάρμακα λόγου αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας.

Τέλος, το Τμήμα Αιμοδυναμικών Μελετών και Επεμβατικής Καρδιολογίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Κλινική Έρευνα και συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες με μεγάλα Κέντρα του Εξωτερικού.