Θέλω να κλείσω ραντεβού για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία ή για να με δει ιατρός

Τα Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούν με προγραμματισμό επισκέψεων στα ιατρεία και για εξετάσεις στα διαγνωστικά τμήματα. Ο προγραμματισμός γίνεται από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων στο τηλέφωνο 210 94 93 933 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 16:00.

Το κόστος της επίσκεψης των πρωινών ιατρείων διαφέρει από εκείνο των απογευματινών και σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτεται από κανένα ασφαλιστικό ταμείο. Ο ασθενής καταβάλλει ο ίδιος τα έξοδα της επίσκεψης. Οι αμοιβές για επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία είναι:

Εξέταση σε πρωϊνό ιατρείο €60
Εξέταση από Διευθυντή (απογευματινό ιατρείο) €100
Εξέταση από Αναπληρωτή Διευθυντή (απογευματινό ιατρείο) €90
Εξέταση από Επιμελητή (απογευματινό ιατρείο) €80

Το Ωνάσειο έχει συνάψει συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία για την κάλυψη των περισσοτέρων από τις διαγνωστικές εξετάσεις. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν 15% συμμετοχή στις εξετάσεις που καλύπτει το Ταμείο τους.

Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών μπορούν να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους που προβλέπει η χρήση της πιστωτικής κάρτας.