Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Λουκάς Κακλαμάνης 210 94 93 370

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΩΚΚ ιδρύθηκε στα τέλη του 1995 και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1996. Η στελέχωσή του αποτελείται από:

 • 1 Ιατρό (σε βαθμό Διευθυντού, θέση ΤΙΠ)
 • 1 Επιστημονικό συνεργάτη Ιατρό, μερικής απασχόλησης
 • 3 Τεχνολόγους
 • 1 Γραμματέα

Διενεργεί σε καθημερινή βάση όλες τις ιστολογικές–κυτταρολογικές διαγνωστικές εξετάσεις του ΩΚΚ και καλύπτει τα Χειρουργικά Τμήματα και την Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς–Πνευμόνων σε 24ωρη εφημερία ετοιμότητας καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι διαγνωστικές υπηρεσίες συνίστανται:

 1. Κλασσική ιστολογική διάγνωση.
 2. Ανοσοφθορισμός σε βιοψικό υλικό ενδοκαρδίου – μυοκαρδίου.
 3. Ανοσοϊστοχημικές διαγνώσεις με την χρήση μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων στο καρδιαγγειακό υλικό του ΩΚΚ (μυοκάρδιο, βαλβίδες, αορτικά τμήματα) για την αναγνώριση ειδικών αλλοιώσεων (αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, ειδικά σύνδρομα, μυοκαρδίτιδες κ.λπ.).
 4. Μοριακές μεθοδολογίες με την χρήση Real time–PCR για την ανίχνευση ειδικών μορίων, γονιδιακού υλικού ιών, ή
 5. Ιατρικές νεκροτομικές μελέτες–μη Ιατροδικαστικού χαρακτήρα.

 

 • Ερευνητικά συμμετέχει σε συνεργατικά προγράμματα του ΙΙΒΕΑΑ και του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ.
 • Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, κατόπιν εγκρίσεως του ΔΣ του ΩΚΚ, από το 1996 έως και το 2015 συνεργαζόταν και προσέφερε διαγνωστικές υπηρεσίες σε περιφερικά νοσοκομεία του ΕΣΥ και κλινικές όπως: Γ.Ν. Δυτ. Αττικής, Σπάρτης, Ναυπλίου,  Σητείας,   Καρπενησίου, Καλύμνου, Μολάων