Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργεία-Δημόσιοι Οργανισμοί-Φορείς-Ιδρύματα
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας www.ifet.gr
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων www.keelpno.gr
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών www.kep.gov.gr
Κοινωφελές ΄Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης www.onassis.gr
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών www.eie.gr
Εθνικό Κέντρο ‘Aμεσης Βοήθειας (EKAB) www.ekab.gr
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) www.eom.gr
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) www.eof.gr
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας www.moh.gov.gr
Εφαρμογή Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) του Ε.Σ.Υ. kenicd.e-healthnet.gr
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση www.e-prescription.gr
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) www.idika.gr
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης Φαρμάκων tps.e-healthnet.gr
Παρατηρητήριο Τιμών front.php/simple/listing
Συνήγορος του Πολίτη new.synigoros.gr
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.moh.gov.gr

 

Ασφαλιστικά Ταμεία
ETAA-Τομέας Ασφάλισης Νομικών www.tnomik.gr
Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) www.ika.gr
Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (ΟΑΤΥΕ) www.oatye.gr
Οίκος Ναύτου www.oikosnautou.gr
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) www.oga.gr
ΤΑΥΤΕΚΩ www.tayteko.gr
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) www.oaee.gr

 

Επιστημονικές Ενώσεις
American Association for Immunologists www.aai.org
American Association of Thoracic Surgery www.aats.org
American Society of Anesthesiologists www.asahq.org
American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) www.asbmb.org
American Society for Artificial Internal Organs www.asaio.com
American Society of Transplantation www.a-s-t.org
Clinical Immunology Society www.clinimmsoc.org
Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία www.anaesthesiology.gr
Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας www.helsim.gr
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων www.hctss.gr
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία www.hcs.gr
European Association of Cardiac and Thoracic Surgery www.eacts.org
European Society of Anaesthesiology www.euroanesthesia.org
European Society of Cardiac Radiology www.escr.org
The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery www.escvs.com
European Society of Radiology www.myesr.org
Federation of American Societies for Experimental Biology www.faseb.org
Ιατρική Εταιρεία Αθηνών www.mednet.gr
Society of Cardiovascular Anesthesiologists www.scahq.org
Society of Thoracic Surgeons www.sts.org
The Americal Society of Transplant Surgeons www.asts.org
The British Transplantation Society www.bts.org.uk
Τhe International Society for Heart & Lung Transplantation www.ishlt.org
Τhe Transplantation Society www.tts.org