Μονάδα Κληρονομικών Παθήσεων Καρδιάς

    Τηλέφωνο επικοινωνίας
Αναπληρωτής Διευθυντής – Υπεύθυνος Μονάδας: Αριστείδης (Αρης) Αναστασάκης 210 94 93 862
Επιμελητής Β’: Κωνσταντίνος Ριτσάτος 210 94 93 000

Η Μονάδα Κληρονομικών Παθήσεων της Καρδιάς του Ωνασείου αποτελεί το Κέντρο Αναφοράς για τα κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς, την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου και την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των επιπλοκών της.

Αντικείμενο της Μονάδας αποτελεί η γενετική, παθοφυσιολογική, επιδημιολογική, διαγνωστική και θεραπευτική διερεύνηση των μυοκαρδιοπαθειών και άλλων κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα, παράλληλα δε, η λήψη μέτρων για την πρόληψη των αιφνίδιων θανάτων στους νέους και στους αθλητές. Οι ιατροί της Μονάδας παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων που αποτελούν μια «γκρίζα περιοχή» της καρδιολογίας.

Στο πλαίσιο διαχείρισης των κληρονομικών καρδιαγγειακών παθήσεων, η λειτουργία της Μονάδας συμβάλλει καθοριστικά στη χρήση των κλινικογενετικών συσχετίσεων για την αποκωδικοποίηση των γενετικών αποτελεσμάτων. Η πολυπαραγοντική προσέγγιση που είναι η σύγχρονη μέθοδος διαχείρισης των κληρονομικών και σπάνιων παθήσεων επιβάλλει καρδιόλογοι και γενετιστές καθώς και άλλες ειδικότητες από κοινού να διαχειριστούν τις πληροφορίες, να επιλέξουν εύστοχα τις θεραπείες και να οδηγηθούν σε ασφαλή αποτελέσματα για τον ασθενή.