Διατομεακή Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς

 Τηλέφωνα επικοινωνίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος Σταμάτης Αδαμόπουλος
Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός Θεμιστοκλής Χαμογεωργάκης
 Καρδιοχειρουργοί Δημήτριος Ζαρκαλής
Νεκτάριος Κογεράκης
Ιωάννης Νενεκίδης
Αντιγόνη Κολιοπούλου
Σωκράτης Φραγκούλης
  Κωνσταντίνος Ιερομόναχος
Αναισθησιολόγοι Θεοφανή Αντωνίου
  Απόστολος Θανόπουλος
  Παναγιώτα Ρέλλια
 
 
Καρδιολόγοι Σταμάτης Αδαμόπουλος
Αγγελική Γκουζιούτα
  Ευάγγελος Λεοντιάδης
  Μιχαήλ Μπόνιος
 
Καρδιοχειρουργική Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας
Ανδρέας Καραμπίνης
Κατερίνα Μαραθιά
Ιωάννης Κριαράς
Ευτέρπη Λυμπεροπούλου
Σταύρος Δημόπουλος
Ιωάννης Μπισιάδης
Κύριλλος Παπαδόπουλος
Ανδρονίκη Τασούλη
Θεοδώρα Σουλελέ
Παθολογοανατόμος Λουκάς Κακλαμάνης
Ανοσολόγος Δημήτριος Ντεγιάννης
Ιατρική Απεικόνιση Θωμάς Βραχλιώτης
Αιματολόγος Θεοδώρα Κωστελίδου
Νοσηλεύτριες Συντονίστριες
Μεταμοσχεύσεων
Δέσποινα Χιλίδου
Ειρήνη Κίτσου
Αλεξάνδρα Πλατανιά
Γραμματεία Τμήματος:  210 94 93 389
(ώρες κοινού: 08:00-15:00)
 Τηλεφωνικό Κέντρο:  210 94 93 000
Φαξ: 210 94 93 389
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας:  transplant_services@ocsc.gr

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έχει αναπτύξει από το 1995 σύγχρονη και πρότυπη Μονάδα, ικανή να διεκπεραιώσει μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Παρά την χρόνια έλλειψη μοσχευμάτων στην Ελλάδα, έχουν γίνει στο Ωνάσειο 141 μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε 140 ασθενείς με μακρόχρονη επιβίωση 107 ασθενών. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 12 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων σε 11 ασθενείς με μακροπρόθεσμη επιβίωση 2 ασθενών.

Το ΩΚΚ έχει επίσης αναλάβει από το 1994 την ευθύνη της παρακολούθησης αριθμού Ελλήνων ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση καρδιάς στο εξωτερικό.

 

Μηχανική υποστήριξη κυκλοφορίας με εμφυτεύσιμες συσκευές

Στο πλαίσιο της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων λειτουργεί και Ομάδα Μηχανικής Υποστήριξης της κυκλοφορίας για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σ΄ αυτή την περίπτωση μετά από υποστήριξη λίγων μηνών με τη συσκευή υποβάλλονται σε μεταμόσχευση καρδιάς έχοντας στο μεταξύ βελτιωθεί η κυκλοφορική και μεταβολική τους κατάσταση. Μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί 128 συστήματα υποστήριξης της καρδιάς σε 122 ασθενείς, από τους οποίους 65 έχουν δεχθεί καρδιακό μόσχευμα.

 

Διαδικασία προμεταμοσχευτικού ελέγχου

Η πρόσβαση στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων είναι εύκολη. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο ΩΚΚ (τηλ. 210 94 93 389 210 94 93 389), ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε επαφή με τις Συντονίστριες Μεταμοσχεύσεων, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ασθενών και ιατρικού προσωπικού. Μετά τη λήψη σύντομου ιστορικού, η Συντονίστρια ενημερώνει τον Διευθυντή και τους Καρδιολόγους Μεταμοσχεύσεων. O ασθενής καλείται για εξέταση στο Εξωτερικό Ιατρείο Μεταμοσχεύσεων. O ασθενής προγραμματίζεται για εισαγωγή τεσσάρων έως επτά ημερών στο ΩΚΚ προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερέστατο έλεγχο όλων των συστημάτων (πνευμόνων, ήπατος, νεφρών, πεπτικού, αγγείων, κλπ). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην Επιτροπή Επιλογής (από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων), ώστε να συζητηθούν διεξοδικά και να εκτιμηθούν σε βάθος. Εκτός από τις καθαρά ιατρικές πληροφορίες, εξετάζεται και το ψυχοκοινωνικό υπόστρωμα του ασθενή, ώστε η μεταμόσχευση να προσφέρει όχι μόνο διάρκεια αλλά και ποιότητα ζωής. Η Επιτροπή Επιλογής έχει υιοθετήσει τα διεθνή κριτήρια, ώστε τα λίγα υπάρχοντα μοσχεύματα να δίνονται στους καλύτερους βιολογικά και ψυχολογικά υποψηφίους.

 

Προμεταμοσχευτικό στάδιο

Όταν ο ασθενής γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα εγγράφεται στη «λίστα αναμονής» και ενημερώνεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Πρέπει να τονισθεί, ότι το ΩΚΚ δεν δέχεται ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε «λίστα» άλλου Προγράμματος. Ο λόγος είναι απλός: Το ΩΚΚ δεν παρέχει, απλώς, κάποιο μόσχευμα. Αναλαμβάνει την πλήρη φροντίδα του ασθενή και αντιμετωπίζει κάθε επιπλοκή (από «πονόδοντο» μέχρι τη σοβαρότερη πνευμονία), εφ΄όρου ζωής του μεταμοσχευμένου.

Κατά τη διάρκεια της προμεταμοσχευτικής περιόδου, ο ασθενής υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις «ρουτίνας», ώστε να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής, να προλαμβάνονται οι επιπλοκές και να δίνεται η δυνατότητα να βοηθηθούν οι υποψήφιοι ιατρικά και ψυχολογικά σε αυτό το πολύ δύσκολο, κατά γενική ομολογία, στάδιο της παθήσεώς του.

Ο προμεταμοσχευτικός ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Συντονίστριες μέσω τηλεφώνου ή και βομβητή, εάν μετακινείται. Εάν διαμένει σε απόσταση πλέον των τριών ωρών με αυτοκίνητο από το ΩΚΚ, πρέπει να μεριμνήσει για άμεσα διαθέσιμο μέσο μεταφοράς.

 

Μεταμόσχευση

Μόλις βρεθεί ο κατάλληλος δότης, μέλη της Μεταμοσχευτικής Ομάδας (Καρδιοχειρουργοί, Καρδιολόγος, Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων) μεταβαίνουν στο Νοσοκομείο που νοσηλεύεται και προβαίνουν σε εκτίμηση της καταλληλότητας του μοσχεύματος. Άλλα μέλη της Μεταμοσχευτικής Ομάδας παραμένουν στο ΩΚΚ και προετοιμάζουν τον λήπτη, και εφόσον κριθεί κατάλληλο το μόσχευμα αρχίζει ταυτόχρονα η χειρουργική διαδικασία στο Νοσοκομείο δότη και λήπτη.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την επέμβαση ο ασθενής μεταφέρεται στη ΜΕΘ όπου παρακολουθείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, σε ειδικά διαρρυθμισμένο θάλαμο. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας εκεί είναι τέσσερις έως επτά ημέρες, αλλά μπορεί και να παραταθεί εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια, ο ασθενής μεταφέρεται σε ατομικό δωμάτιο, στον όροφο, όπου παραμένει άλλες δέκα με δεκαπέντε ημέρες. Σ’ αυτή την περίοδο αρχίζει εντατική φυσικοθεραπεία, ώστε να επιτευχθεί η δυνατόν ταχύτερη λειτουργική αποκατάστασή του. Οι Συντονίστριες Μεταμοσχεύσεων παρακολουθούν τον ασθενή όλο το 24ωρο, αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή του στην ανοσοκαταστολή και παρέχουν οδηγίες σχετικά με διατροφή, άσκηση, τρόπο ζωής σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς της καρδιοχειρουργικής ομάδας και τους καρδιολόγους των μεταμοσχεύσεων.

 

Συνεχής παρακολούθηση

Πρέπει να τονισθεί ότι η παρακολούθηση του μεταμοσχευμένου δεν παύει ποτέ. Οι τρεις πρώτοι μήνες μετά την μεταμόσχευση είναι κρίσιμοι για την επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ μετά την παρέλευση έξι μηνών η κατάσταση του ασθενή σταθεροποιείται. Πρέπει και πάλι να τονισθεί, ότι η Ομάδα Μεταμοσχεύσεων και οι Συντονίστριες είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα, 365 ημέρες το χρόνο, μέσω των τηλεφώνων του ΩΚΚ (τηλ. 210 94 93 389 – 210 94 93 389 και 94 93 000) για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς καθώς και για τους ασθενείς της λίστας αναμονής.