Καρδιοχειρουργικός Τομέας

Ο Καρδιοχειρουργικός Τομέας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου είναι ενιαίος και διαρθρώνεται σε τρία τμήματα ενηλίκων και ένα τμήμα για ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες:

 

Στο πλαίσιο του Τομέα λειτουργούν:

Όλα τα Τμήματα και Μονάδες διακρίνονται για την άρτια οργάνωσή τους, στελεχώνονται με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και αναλαμβάνουν όλο το φάσμα των προηγμένων θεραπευτικών μεθόδων και επεμβατικών προσπελάσεων, όπως:

1. Επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

1.1 Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με παλλόμενη καρδιά δίχως τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας

Αντιμετωπίζονται χειρουργικά τα στεφανιαία σύνδρομα (οξέα – χρόνια) με χρήση αρτηριακών [εσω-θωρακική(ες) αρτηρία(ες), κερκιδική] αλλά και φλεβικών μοσχευμάτων (παρασκευή και αφαίρεση φλεβικών μοσχευμάτων από σκέλη με μικρές δερματικές τομές. Επίσης σημαντικός είναι ο αριθμός των επανεπεμβάσεων για στεφανιαία νόσο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιούνται και επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με παλλόμενη καρδιά δίχως ή με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας ανάλογα με τις εκάστοτε εξατομικευμένες ενδείξεις του ασθενούς.

2. Εγχειρήσεις καρδιακών βαλβίδων (αντικατάσταση ή διόρθωση)

2.1 Εγχειρήσεις αορτικής βαλβίδας

Οι παθήσεις της αορτικής ρίζας αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Απαιτούν είτε αντικατάσταση της αορτικής ρίζας με βαλβιδοφόρο μόσχευμα είτε αντικατάσταση της ανιούσης αορτής με πλαστική διόρθωση της αορτικής βαλβίδας,είτε αντικατάσταση της ρίζας με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας.

Επίσης πραγματοποιούνται και επεμβάσεις της αορτικής βαλβίδας με περιορισμένη ημιστερνοτομή πάντα στο πλαίσιο σχετικών ενδείξεων και καταλληλότητας των ασθενών. Ειδικά γιά τους ασθενείς αυτούς ή ακόμα και σε όσους της συμβατικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας με συνυπάρχουσα παθολογία σοβαρής αποτιτάνωσης της ρίζας ή με μικρού μεγέθους αορτική ρίζα χρησιμοποιούνται πλέον οι αορτικές βιολογικές προθέσεις ταχείας εμφύτευσης δίχως τη χρήση ραμμάτων συρραφής.

2.2 Εγχειρήσεις μιτροειδούς βαλβίδας

Διενεργείται πλήθος επεμβάσεων για παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας (ανεπάρκεια/στένωση). Διενεργούνται επεμβάσεις αντικατάστασης αλλά κύρια επεμβάσεις επιδιόρθωσης της βαλβίδας (πλαστική).

2.3 Εγχειρήσεις τριγλώχινας βαλβίδας

2.4 Επεμβάσεις επί πολλαπλών βαλβίδων

2.5 Διακορυφαία τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας, διακαθετηριακή τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας σε συνεργασία με τον Καρδιολογικό Τομέα.

Η συμβατική εγχειρητική τεχνική αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας συνεχίζει να αποτελεί την ενδεδειγμένη και άκρως αποτελεσματική, με άριστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρέμβαση για την πλειονότητα των ασθενών με τη σχετική ένδειξη. Αν και σπάνια ασθενείς με διαγνωσμένη παθολογία στένωσης της αορτικής βαλβίδας, χαρακτηρίζονται ως “ανεγχείρητοι”, ωστόσο όλο και συχνότερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ασθενείς “υψηλού κινδύνου” για την κλασσική χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ασθενείς με υψηλούς δείκτες εγχειρητικής θνητότητας (Euroscore >20% ή STS score>10%), συνήθως υπερήλικες με συνυπάρχουσες σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Η μέχρι τώρα συντηρητική θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς ήταν απλά παρηγορική. Το σκηνικό βέβαια έχει τροποποιηθεί με τα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας και με την κλινική εφαρμογή της τεχνικής εμφύτευσης αορτικών βαλβίδων μέσω καθετήρων. Οι ειδικά σχεδιασμένες αυτές προθέσεις έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν, είτε διαδερμικά από τα μηριαία αγγεία όπως και στην κλασσική στεφανιογραφία, είτε διακορυφαία μέσω μικρής αριστερής θωρακοτομής, είτε διαορτικά με μικρή στερνοτομή ή πρόσθια θωρακοτομή δεξιά. Η βαλβίδα προωθείται μέσω ειδικά σχεδιασμένων καθετήρων αφού έχει προηγηθεί στον ίδιο χρόνο βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι. Τα περιστατικά της διακορυφαίας ή διαορτικής προσπέλασης δεν υποστηρίζονται με μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας (το οποίο ωστόσο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα). Η τεχνική αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση των ασθενών υψηλού εγχειρητικού κινδύνου, στην ταχεία κινητοποίηση τους και δυνητικά στη δραματική μείωση παραμονής στο Νοσοκομείο.

3. Εγχειρήσεις αορτής

3.1 Αντικατάσταση αορτικής ρίζας ή επιδιόρθωση αυτής με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας

Οι παθήσεις της αορτικής ρίζας αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Απαιτούν είτε αντικατάσταση της αορτικής ρίζας με βαλβιδοφόρο μόσχευμα είτε αντικατάσταση της ανιούσης αορτής με πλαστική διόρθωση της αορτικής βαλβίδας,είτε αντικατάσταση της ρίζας με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας.

Επίσης πραγματοποιούνται και επεμβάσεις της αορτικής βαλβίδας με περιορισμένη ημιστερνοτομή πάντα στο πλαίσιο σχετικών ενδείξεων και καταλληλότητας των ασθενών. Ειδικά γιά τους ασθενείς αυτούς ή ακόμα και σε όσους της συμβατικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας με συνυπάρχουσα παθολογία σοβαρής αποτιτάνωσης της ρίζας ή με μικρού μεγέθους αορτική ρίζα χρησιμοποιούνται πλέον οι αορτικές βιολογικές προθέσεις ταχείας εμφύτευσης δίχως τη χρήση ραμμάτων συρραφής.

3.2 Εγχειρήσεις παθολογίας θωρακικής αορτής

4. Άλλες εγχειρήσεις

4.1 Εγχειρήσεις περικαρδίου

4.2 Εκτομή μυξώματος και καρδιακών όγκων

4.3 Εγχειρήσεις για μηχανικές επιπλοκές οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου

Αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα μηχανικές επιπλοκές ως αποτέλεσμα οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, όπως ρήξη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, ανεύρυσμα της αριστερής κοιλίας, ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας λόγω ρήξης ή παρεκτόπισης θηλοειδών μυών. Όλες οι ανωτέρω καταστάσεις αντιμετωπίζονται σε οξεία ή προγραμματισμένη βάση αναλόγως με τις ανάγκες του ασθενούς.

4.4 Μυεκτομή υπερτροφικού μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Αφορά συνήθως νέας ηλικίας άτομα που λόγω της έντονης υπερτροφίας (πάχυνσης) του μεσοκοιλιακού διαφράγματος αποφράσσεται ο χώρος εξόδου της αριστερής κοιλίας και παρεμποδίζεται η ομαλή άρδευση του οργανισμού. Διενεργείται στις περιπτώσεις αυτές μυεκτομή του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, μόνη ή σε συνδυασμό με αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας.

4.5 Χειρουργική θεραπεία κολπικής μαρμαρυγής

Προβαίνουμε σε κατάλυση της χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής με χρήση υψίσυχνου ηλεκτρικού ρεύματος επί του τοιχώματος του αριστερού και δεξιού κόλπου (θερμοπηξία), κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων για βαλβιδική κυρίως πάθηση, αλλά ενίοτε και για αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή άλλη σύμπλοκη επέμβαση καρδιάς.

4.6 Συνδυασμένες επεμβάσεις καρδιάς, καρωτίδων & πνευμόνων

4.7 Αφαίρεση ξένων σωμάτων (ηλεκτροδίων βηματοδοτών & απινιδωτών)

5. Μηχανική Καρδιακή Υποβοήθηση

Μηχανική Καρδιακή Υποβοήθηση (τοποθέτηση αντλίας ενδοαρτικού ασκού τοποθέτηση ECMO, εμφύτευση βραχείας και μακράς διάρκειας συσκευών μηχανικής υποστήριξης κοιλιών, πλήρως εμφυτεύσιμη τεχνητή καρδιά, μεταμόσχευση καρδιάς).

Κάθε Καρδιοχειρουργικό Τμήμα διαθέτει αυτόνομο, πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης ακόμη και των πλέον δύσκολων και απαιτητικών επεμβάσεων.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέλος της Καρδιοχειρουργικής Ομάδας είναι ο Νοσηλευτής Επικοινωνίας, ο οποίος ενεργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον ασθενή, την Καρδιοχειρουργική Ομάδα και το Νοσοκομείο. Ο Νοσηλευτής Επικοινωνίας συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση του καρδιοχειρουργικού ασθενή μέσα από τις διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα του Κέντρου. Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουμε, βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα των παρεχομένων από το ΩΚΚ υπηρεσιών.