Όργανα Διοίκησης

Τα Όργανα Διοίκησης είναι:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • O Πρόεδρος Δ.Σ.
 • O Γενικός Διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ω.Κ.Κ. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από Καθηγητές Πανεπιστημίου ή άλλα εξέχοντα πρόσωπα της επιστημονικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και πέντε (5) μέλη, που διορίζονται, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τέσσερα (4) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με τους νόμιμους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Ο Υπουργός Υγείας δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ορίσει ως Αντιπρόεδρο ένα (1) εκ των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από το
Ίδρυμα Ωνάση.

Το Δ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και της εν γένει περιουσίας του και ασκεί κάθε εξουσία, που απορρέει από τον ιδρυτικό νόμο και τους σκοπούς του.

Το Δ.Σ.:

 • Χαράσσει τη γενική πολιτική επιστημονικής δραστηριότητας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
 • Καταρτίζει και αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα δράσης του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και καθορίζει τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση αυτού μέτρα.
 • Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων, διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων.
 • Καθορίζει το εκάστοτε ύψος του ημερήσιου νοσηλίου, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Υγείας.
 • Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου και γενικά για όλα τα θέματα επί των οποίων κατά τις διατάξεις του Ν. 2012/1992 ή ειδικών νόμων απαιτείται απόφαση αυτού.

O Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. τακτικά μεν δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνει τούτο απαραίτητο ή το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.
 2. Εκπροσωπεί το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στις μετά των τρίτων σχέσεις και συναλλαγές, ως επίσης εκπροσωπεί αυτό δικαστικώς και εξωδίκως, δικαιούμενος να αναθέτει την εκπροσώπηση αυτού για συγκεκριμένη υπόθεση στον αντιπρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ.
 3. Δύναται όσες φορές κρίνει σκόπιμο, να ζητεί τη γνώμη του Δ.Σ. για κάθε θέμα αρμοδιότητας αυτού ή του Γενικού Διευθυντή μετά από πρόταση τούτου.
 4. Συγκροτεί ομάδες εργασίας ή επιτροπές από το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου για τη μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που ανάγονται στη δραστηριότητα του Κέντρου.
 5. Υπογράφει μετά από απόφαση του Δ.Σ. συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνών.
 6. Προσλαμβάνει με σύμβαση και εργασίας ή έργου και απολύει το ιατρικό προσωπικό μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
 7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με απόφασή του, που ανακαλείται οποτεδήποτε, δύναται να αναθέσει σε μέλη του Δ.Σ. την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων, που αναφέρονται στην απόφαση.

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλες τις δραστηριότητες και εξουσίες ο αντιπρόεδρος και τούτου μη υπάρχοντος, απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Δ.Σ. το οποίο θα έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο.

O Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και κανονισμών, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία του Κέντρου και έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες και όσες άλλες ήθελαν αναθέσει σε αυτόν το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:

 1. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου εκτός του ιατρικού προσωπικού, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.
 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου στ΄ του άρθρου 11 του Ν. 2012/1992, προσλαμβάνει και απολύει το πάσης φύσεως προσωπικό του Κέντρου, μετά από προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.
 3. Ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού, πλην του ιατρικού, δυνάμενος να επιβάλλει τις υπό της κείμενης και ισχύουσας εκάστοτε συναφούς εργατικής νομοθεσίας προβλεπόμενες ποινές.
 4. Προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου και ακατάλληλου για χρήση και διάθεση υλικού, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Έχει την εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη της λειτουργίας των καταστημάτων, που τυχόν ήθελα αναπτύξει το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προς εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών του.