Β΄ Τμήμα Επίκτητων Καρδιοπαθειών & Μονάδα Αγγειακής Χειρουργικής

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Μάζεν Χούρη 210 94 93 311
Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρέας Χατζής 210 94 93 000
 Επιμελητές Α’: Στέργιος Δημητρίου »
Παναγιώτης Καλόγρης
Μιχαήλ Μυλωνάκης
»

»

Επιμελητής Β’: Γρηγόριος Χρυσοστομίδης »
Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Αγγελική Σμύρου »
 Fax:  210 94 93 331