Εξωτερικά Ιατρεία - Προληπτική Καρδιολογία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 94 93 933
Για τον προγραμματισμό εξέτασης: 210 94 93 933

 

Η Προληπτική Καρδιολογία αφορά άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και άτομα με ήδη εκδηλωμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα. Το σύστημα που εφαρμόζεται στην Προληπτική Καρδιολογία, απαιτεί στενή συνεργασία εξειδικευμένων καρδιολόγων. Το τμήμα της Προληπτικής Καρδιολογίας του νοσοκομείου μας έχει αναπτυγμένη ερευνητική ομάδα και συμμετέχει σε πολλές παγκόσμιες κλινικές μελέτες.

Ο Καρδιολογικός Τομέας έχει αναπτύξει τα ακόλουθα εξωτερικά ιατρεία – μονάδες:

ΛΙΠΙΔΟΛΟΓΙΚΟ

Στους ασθενείς με δυσλιπιδαιμία εκτός από τη μέτρηση του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια και HDL χοληστερόλη) εξετάζονται μεταγευματικά λιπίδια (καμπύλη λίπους) και αν είναι απαραίτητο στις δύσκολες περιπτώσεις γίνεται και γονιδιακή εκτίμηση.

Σε μερικούς ασθενείς εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα όπως η LDL αφαίρεση. Η LDL-αφαίρεση αποτελεί μια μέθοδο που εφαρμόζεται όταν η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών δεν είναι επαρκής. Συνήθως αφορά άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Η LDL- αφαίρεση, συνίσταται στην εξωσωματική μεταφορά του αίματος του ασθενούς στο φίλτρο κατακράτησης της LDL το οποίο περιέχει ειδικά σφαιρίδια πολυακρυλαμίδης. Το πολυακριλικό οξύ δεσμεύει αποκλειστικά την LDL χοληστερόλη. Ακολούθως γίνεται μεταφορά του φλεβικού αίματος από ανιχνευτή αέρος, και τέλος η επαναδιοχέτευσή του στον οργανισμό. Οι συνεδρίες LDL-αφαιρέσεως δεν υποκαθιστούν αλλά δρουν συνοδευτικά της υπολιπιδαιμικής αγωγής.

Τα άτομα με βαριές κληρονομικές δυσλιπιδαιμίες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες με πολύ εξειδικευμένες θεραπείες οι οποίες είναι και ο μοναδικός τρόπος να χορηγηθεί το νεότερο φάρμακο που ακόμα δεν έχει χορηγηθεί ευρέως.

ΑΝΤΙΫΠΕΡΤΑΣΙΚΟ

Οι ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση υποβάλλονται σε αναίμακτες εξετάσεις για ανεύρεση της αιτιολογίας και τις επιπτώσεις της. Ένας απλός τρόπος ελέγχου είναι η 24ωρη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με τη τεχνική Holter και το Complior. Το Holter πίεσης είναι ένα ειδικό μηχάνημα αυτόματης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που καταγράφει τις διακυμάνσεις της πίεσης σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. To Complior είναι μια μέθοδος για την εκτίμηση της διατασιμότητας των αγγείων.

ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΙΚΟ – ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ