Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής

Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθύντρια: Μαρία Κουτελού 210 94 93 153
 
Αναπληρωτής Διευθυντής: Αθανάσιος Θεοδωράκος 210 94 93 153
  Fax: 210 94 93 331

 

Στη Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής διενεργούνται όλες οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. Η Μονάδα εξειδικεύεται στις παρακάτω εξετάσεις:

  • σπινθηρογραφικές μελέτες αιμάτωσης μυοκαρδίου τόσο με δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα, όσο και με φαρμακευτική κόπωση (αδενοσίνη, ντοπουταμίνη),
  • ταυτόχρονη μελέτη αιμάτωσης μυοκαρδίου και λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας (Gated Spect),
  • εκτίμηση βιωσιμότητας μυοκαρδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια,
  • εκτίμηση προμεταμοσχευτικών ασθενών,
  • μελέτες συμπαθητικής νεύρωσης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια για πρόγνωση και διαστρωμάτωση κινδύνου,
  • μελέτες αιμάτωσης – αερισμού πνευμόνων,
  • ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία κόπωσης/ηρεμίας,
  • δυναμικό – στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών σε υπερτασικούς ασθενείς.

 

Έντυπα Ασθενών

  1. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας για άτομα που υποβάλλονται σε εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής με Θάλλιο (download .pdf)
  1. Οδηγίες Ακτινοπροστασίας για άτομα που υποβάλλονται σε εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής με Τεχνήτιο (download .pdf)

Προσοχή: Πριν τη διενέργεια εξέτασης στη Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η επικοινωνία με τη Μονάδα, προκειμένου να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για την περίπτωσή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 94 93 153.