Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας είναι πλήρως εφοδιασμένος με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που καλύπτει όλες τις ανάγκες, από τις πιο απλές μέχρι τις εξειδικευμένες και πρωτοποριακές εξετάσεις, είτε αυτές αφορούν νοσηλευόμενους, είτε εξωτερικούς ασθενείς.