Φιλοσοφία Οργάνωσης

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩKK) είναι νοσοκομείο εξειδικευμένο σε καρδιακά νοσήματα. Σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε με χρήματα που διέθεσε προς το σκοπό αυτό το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Το 1992 παραχωρήθηκε από το Ίδρυμα στο Δημόσιο υπό μορφή δωρεάς και έκτοτε τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο διορίζεται η Διοίκηση, εγκρίνεται ο απολογισμός και ασκείται διαχειριστικός έλεγχος. Τα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 2012/1992 του Κέντρου, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής. Το Ω.Κ.Κ. είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Το ΩΚΚ, ήδη από τις αρχές της λειτουργίας του, στελεχώθηκε από επιστημονικό προσωπικό, επιλεγμένο επί τη βάσει αυστηρών αξιολογικών κριτηρίων από προσωπικότητες που κοσμούν το χώρο της ιατρικής, τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ανάλογα κριτήρια πρυτανεύσανε και στην επιλογή του νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο αποτελεί το στυλοβάτη της υψηλοτάτου επιπέδου παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από μια αποτελεσματική διοικητική δομή, η οποία διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης, τόσο με μια σειρά εκσυγχρονισμένων μεθόδων, συστημάτων (π.χ. η λειτουργία του λογιστικού διπλογραφικού συστήματος) και αντιστοίχων Υπηρεσιών & Τμημάτων, όπως είναι η Υποδιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής, το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων, το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, το Τμήμα Εκπαίδευσης – Βιβλιοθήκης, όσο και με την επάρκεια ενός άριστα καταρτισμένου διοικητικού προσωπικού.

Με αυτές τις προδιαγραφές, καθώς και τον άρτιο υπερσύγχρονο εξοπλισμό του, το ΩΚΚ αποτελεί πρότυπη για τον ελληνικό χώρο νοσοκομειακή μονάδα, εφάμιλλη και ανταγωνιστική των καλυτέρων αντιστοίχων του εξωτερικού, γεγονός που καλλιεργεί στον νοσηλευόμενο ασθενή και τους οικείους του αισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας.