Αναισθησιολογικός Τομέας

    Τηλέφωνα επικοινωνίας
Συντονίστρια Διευθύντρια Θεοφανή Αντωνίου 210 94 93 312
Διευθύντρια: Χριστίνα Αντζακα 210 94 93 000
 Αναπληρωτές Διευθυντές: Θεοφίλη Κούση
Μαρίνα Μπαλανίκα
Απόστολος Θανόπουλος
 Επιμελητές Α΄: Φραγκίσκος Θεοφιλόπουλος
Φαίδρα Ματσούκα
  Παναγιώτα Ρέλλια
  Άννα Σμυρλή
  Ιωάννα Σοφιανίδου
Παναγιώτης Φτίκος

 

Ο Αναισθησιολογικός Τομέας αποτελείται από έμπειρους γιατρούς εξειδικευμένους στην Καρδιοαναισθησιολογία και είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα Μηχανήματα Αναισθησίας και υψηλών προδιαγραφών Συσκευές Συνεχούς Παρακολούθησης (monitoring) και εξειδικευμένης υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών. Ο Αναισθησιολογικός Τομέας πραγματοποιεί το ακόλουθο έργο:

 • Eφαρμόζει προεγχειρητική αξιολόγηση, καθορίζει την επικινδυνότητα της προγραμματιζόμενης επέμβασης και προετοιμάζει τους ασθενείς με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής έκβασης της χειρουργικής επέμβασης και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
 • Εξασφαλίζει επαρκές βάθος αναισθησίας και αναλγησία, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες των ασθενών ενηλίκων και παιδιών.
 • Παρέχει Γενική Αναισθησία ή Ελεγχόμενη Καταστολή για την διαδερμική εμφύτευση Αορτικής Βαλβίδας καθώς και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, που υποβάλλονται σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
 • Χορηγεί Αναισθησία σε παιδιατρικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και σε επεμβατικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.
 • Προσφέρει μετεγχειρητική μεταναισθητική φροντίδα και αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου και επώδυνων συνδρόμων.
 • Συμμετέχει στην Ομάδα που ανταποκρίνεται στην επείγουσα κλήση και πραγματοποιεί Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση για την αντιμετώπιση της Ενδονοσοκομειακής Καρδιακής Ανακοπής.

 

Υπηρεσίες

Αναισθησιολογικό ιατρείο

Κάθε ασθενής που προγραμματίζεται για καρδιοχειρουργική επέμβαση συναντά για πρώτη φορά τον αναισθησιολόγο στο Αναισθησιολογικό Ιατρείο, αρκετές ημέρες πριν από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Στο Αναισθησιολογικό Ιατρείο, γίνεται η αξιολόγηση της γενικής κατάστασης της υγείας του ασθενή (ιστορικό, κλινική εξέταση, παρακλινικές εξετάσει)ς. Eκτιμάται η καλή κατάσταση του αναπνευστικού συστήματος και της νεφρικής λειτουργίας, αξιολογείται η βαρύτητα των συνυπαρχόντων νοσημάτων και μπορεί εάν χρειαστεί να ζητηθούν επιπλέον εργαστηριακές εξετάσεις ή και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του ασθενή για την αναισθησία και τη χειρουργική επέμβαση. Η προετοιμασία είναι απαραίτητη προκειμένου να οδηγηθεί στο χειρουργείο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση υγείας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το καρδιολογικό ιστορικό και τα πορίσματα των διαγνωστικών εξετάσεων αξιολογούνται από τον αναισθησιολόγο, δι;oτι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό της αναισθησίας.

Στο Αναισθησιολογικό Ιατρείο, ο ασθενής έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα αν υπάρχουν απορίες για τις οποίες χρειάζεται περισσότερες επεξηγήσεις. Είναι φυσικό να αισθάνεται φόβο, διότι η επέμβαση αποτελεί νέα και άγνωστη εμπειρία, καθώς και άγχος διότι στη διάρκεια της αναισθησίας δεν έχει ο ίδιος τον έλεγχο των λειτουργιών του. Ενημερώνεται για το ρόλο του αναισθησιολόγου ότι δηλαδή δεν χορηγεί απλά την αναισθησία αλλά είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και κάνει ό,τι απαιτείται για την αποκατάστασή τους ώστε να εδραιώνεται μεταξύ τους κλίμα εμπιστοσύνης .

Αναισθησιολογική Προετοιμασία Ασθενούς πριν από το χειρουργείο

Όταν εισάγεται ο ασθενής στο ΩΚΚ για καρδιοχειρουργική ή για καρδιολογική επέμβαση με Γενική Αναισθησία ή Ελεγχόμενη Καταστολή, επανεκτιμάται από τον Αναισθησιολόγο ο οποίος τον πληροφορεί για το είδος της αναισθησίας που θα του χορηγηθεί. Στα παιδιά η πρόσφατη λοίμωξη του αναπνευστικού αποτελεί λόγο αναβολής της επέμβασης. Ο αναισθησιολόγος ελέγχει τα τελευταία εργαστηριακά ευρήματα και συνταγογραφεί τη φαρμακευτική αγωγή και την προνάρκωση που θα δοθεί λίγο πριν από την επέμβαση.

Χορήγηση Αναισθησίας

Σκοπός της αναισθησίας είναι :

 1. Η εξασφάλιση και διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού
 2. Η απαλλαγή του αρρώστου από τον πόνο και το άγχος της εγχείρησης
 3. Η εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών προκειμένου να γίνει η χειρουργική επέμβαση.

 

Η χορήγηση γενικής αναισθησίας χαρακτηρίζεται από τρεις κυρίως φάσεις:

 • Εισαγωγή στην αναισθησία
 • Διατήρηση της αναισθησίας σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης, και
 • Ανάνηψη/αφύπνιση από την αναισθησία

Για κάθε φάση της αναισθησίας χρησιμοποιείται ποικιλία φαρμακευτικών σκευασμάτων και αναισθησιολογικών τεχνικών. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, ο αναισθησιολόγος βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον ασθενή. Με ειδικά μηχανήματα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των λειτουργιών του (καρδιακή λειτουργία, αναπνευστική λειτουργία, νεφρική λειτουργία, κ.λπ.) και χορηγεί φάρμακα που καταστέλλουν το στρες της επέμβασης αλλά και τα κατάλληλα ενδοφλέβια υγρά, αίμα και παράγωγα αίματος.

Η επιτυχία της καρδιοχειρουργικής επέμβασης στηρίζεται στη διαρκή άριστη επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ του αναισθησιολόγου, του καρδιοχειρουργού και του χειριστή της εξωσωματικής κυκλοφορίας καθώς και στη συνεργασία με τους νοσηλευτές και το προσωπικό του χειρουργείου.

Στο τέλος της χειρουργικής επέμβασης ο ασθενής οδηγείται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με συνεχιζόμενη καταστολή και ξυπνά όταν κρίνεται ασφαλές σύμφωνα με το είδος της επέμβασης και τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Το ενδιαφέρον, η φροντίδα και η ευθύνη του αναισθησιολόγου για τον ασθενή συνεχίζεται και κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, με τις μετεγχειρητικές επισκέψεις στη ΜΕΘ και τους θαλάμους νοσηλείας.

Περιεγχειρητική διαχείριση της Αιμορραγίας από τον Αναισθησιολόγο

Η συμβολή του Αναισθησιολόγου στην αντιμετώπιση της περιεγχειρητικής αιμορραγίας αρχίζει με την προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν σημαντική αιμορραγία, συνεχίζεται με την εφαρμογή πρωτοκόλλων και διαδικασιών εξοικονόμησης αίματος με σκοπό τη μείωση των απωλειών αίματος και τον περιορισμό των μεταγγίσεων αίματος και παραγώγων και ολοκληρώνεται με τη διεγχειρητική παρακολούθηση του μηχανισμού της πήξης και αιμόστασης σε συνεργασία με το Αιματολογικό Εργαστήριο και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων.

Διεγχειρητική Διοισοφάγειος Ηχωκαρδιογραφία από τον Αναισθησιολόγο

Η Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία αποτελεί μέρος του συνήθους monitoring για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και μάλιστα πολλές από αυτές πραγματοποιούνται με ασφάλεια μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής Ηχωκαρδιογραφίας.

Με τη Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία μελετώνται οι δομές και η λειτουργικότητα της καρδιάς σε όλη την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, επιβεβαιώνεται η προεγχειρητική διάγνωση, αναδεικνύονται νέα ευρήματα, κατευθύνεται με ακρίβεια η θεραπευτική αγωγή σε όλη την διάρκεια του χειρουργείου και εξετάζεται το χειρουργικό αποτέλεσμα στο τέλος της επέμβασης εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή έκβαση για τους ασθενείς.

Στον Αναισθησιολογικό Τομέα του ΩΚΚ όλοι οι αναισθησιολόγοι έχουν εμπειρία στην εφαρμογή διεγχειρητικής Ηχωκαρδιογραφίας και πολλά μέλη του Αναισθησιολογικού Τομέα έχουν Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στη Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία και συμμετέχουν στην προώθηση της εκπαίδευσης των Αναισθησιολόγων στο νέο αυτό αντικείμενο της ειδικότητας.

Διαχείριση μετεγχειρητικού πόνου

Ο αναισθησιολόγος αποτελεί τον κατάλληλο γιατρό για τη χορήγηση φαρμάκων που θεραπεύουν τον πόνο. Συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου των ασθενών.

Αναισθησία – Ελεγχόμενη Καταστολή για Παιδιά

Οι Παιδοκαρδιοαναισθησιολόγοι έχουν είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι στη χορήγηση Γενικής Αναισθησίας ή Καταστολής σε παιδιά, βρέφη αλλά και νεογνά, διότι έχουν ιδιαιτερότητες, που συνδέονται με την ηλικία και μέγεθος τους αλλά και με το είδος των συγγενών καρδιοπαθειών. Οι γονείς των μικρών παιδιών ενημερώνονται για όλη τη διαδικασία όπως π.χ. την παραλαβή του παιδιού, την πιθανότητα να συνοδεύσουν το παιδί, το είδος της αναισθησίας, την τοποθέτηση ενδαγγειακών καθετήρων, την πιθανότητα μετάγγισης, την καταστολή του πόνου, την μεταφορά στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή την παραμονή στη μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας με κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αναισθησιολογική Διαχείριση Μεταμοσχεύσεων

Πραγματοποιεί την προαναισθητική εκτίμηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στη Λίστα προς Μεταμόσχευση ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή Επιλογής. Παρέχει περιεγχειρητική αναισθησιολογική υποστήριξη των ασθενών, που υποβάλλονται σε Μεταμοσχεύσεις καθώς και σε εμφύτευση συσκευών μηχανικής υποστήριξης της καρδιακής λειτουργίας.

Πραγματοποιεί και την υποστήριξη του δότη οργάνων σε όποιο νοσοκομείο και αν γίνει η λήψη οργάνων για μεταμόσχευση στο ΩΚΚ.

Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση στην Καρδιοαναισθησία

Η καρδιοαναισθησιολογία αποτελεί εξειδίκευση της αναισθησιολογίας και αποκτάται συνήθως μετά το τέλος της ειδικότητας της Αναισθησιολογίας.

Ο Αναισθησιολογικός Τομέας του ΩΚΚ εκπαιδεύει ειδικευόμενους αναισθησιολόγους, οι οποίοι παρακολουθούν το πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων και τις κλινικές δραστηριότητες του Τομέα, οι οποίες καταγράφονται στο βιβλίο (log-book) εκπαιδευομένου.

Ο Αναισθησιολογικός Τομέας του ΩΚΚ παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε ειδικευμένους αναισθησιολόγους να μετεκπαιδευτούν στην Καρδιοαναισθησιολογία καθώς και στη Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία με τη Διοργάνωση Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων καθώς και την κλινική εφαρμογή Ηχωκαρδιογραφίας στη Διεγχειρητική περίοδο με την επιτήρηση από έμπειρο στέλεχος του Τομέα.