Στεφανιογραφία

Σκοπός της καρδιακής λειτουργίας

Σκοπός της καρδιακής λειτουργίας είναι η διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού με την προσφορά στα κύτταρα οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών και την αποκομιδή των αχρήστων ή βλαπτικών προϊόντων του μεταβολισμού και του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις καύσεις.

Το καρδιαγγειακό σύστημα είναι ένα κύκλωμα αποτελούμενο από δύο ξεχωριστές κυκλοφορίες, διευθετημένες σε σειρά: τη συστηματική και την πνευμονική κυκλοφορία.

Το αίμα εξωθείται από την αριστερή κοιλία και μεταφέρεται στη συστηματική κυκλοφορία (αορτή, αρτηρίες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, κ.α.) για την άρδευση των ιστών και επιστρέφει μέσω των φλεβών (μικρές και μεγάλες φλέβες, κ.α.) στο δεξιό κόλπο και στη δεξιά κοιλία. Το αίμα που εξωθείται από τη δεξιά κοιλία προωθείται μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας (πνευμονική αρτηρία, πνευμονικά τριχοειδή, πνευμονικές φλέβες) στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία.

 

Η καρδιά ως αντλία

Η καρδιά είναι μυϊκή αντλία με τέσσερις κοιλότητες και τέσσερις ενδοκαρδιακές βαλβίδες.

Καρδιακές κοιλότητες

Δεξιός κόλπος: Ο δεξιός κόλπος δέχεται μη οξυγονωμένο αίμα από την άνω και κάτω κοίλη φλέβα, καθώς και από το στεφανιαίο κόλπο. Συστελλόμενος, προωθεί αίμα, μέσω της τριγλώχινος βαλβίδας στη δεξιά κοιλία.

Αριστερός κόλπος: Ο αριστερός κόλπος δέχεται οξυγονωμένο αίμα από τις πνευμονικές φλέβες και το προωθεί μέσω της μιτροειδούς βαλβίδας στην αριστερή κοιλία.

Δεξιά κοιλία: Η δεξιά κοιλία εξωθεί αίμα στην πνευμονική κυκλοφορία μέσω της πνευμονικής βαλβίδας και στους πνεύμονες για να οξυγονωθεί.

Αριστερή κοιλία: Η αριστερή κοιλία εξωθεί αίμα μέσω της αορτικής βαλβίδας στη συστηματική κυκλοφορία και κατ’ επέκταση σε όλο το σώμα, για να προσφέρει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο.

 

Τι είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή) σημειώνεται όταν περιοχές της καρδιάς δεν λαμβάνουν την ποσότητα αίματος που επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία της. Οι αρτηρίες της καρδιάς, οι οποίες παρέχουν το αίμα, μπορεί να παρουσιάζουν στένωση και τελικά απόφραξη από τη δημιουργία αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων, από θρόμβο ή σπασμό. Λόγω της μειωμένης ροής αίματος, η καρδιά δεν λαμβάνει αρκετό οξυγόνο και παρουσιάζει βλάβη, δηλαδή νέκρωση ενός τμήματός της.

 

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη στηθάγχη και το έμφραγμα του μυοκαρδίου;

Η στηθάγχη εμφανίζεται όταν η καρδιά απαιτεί περισσότερο αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από αυτό που μπορούν να της παρέχουν οι αρτηρίες. Συνήθως η στηθάγχη εμφανίζεται μετά από άσκηση, στιγμές μεγάλου άγχους ή μετά από ένα πλούσιο γεύμα. Τα συμπτώματα της στηθάγχης ποικίλλουν και μπορούν να περιγραφούν ως πόνος, ανησυχία, πίεση, σφίξιμο, κάψιμο ή δυσχέρεια στην αναπνοή. Μερικοί ασθενείς ίσως να μην παρουσιάζουν κάποια από τα συμπτώματα αυτά. Οι περιοχές όπου σημειώνονται τα συμπτώματα είναι το στήθος, ο λαιμός, η κάτω γνάθος, οι ώμοι, τα μπράτσα ή η πλάτη. Ο πόνος ή η ανησυχία έχει διαβαθμίσεις και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεκτός, μέτριος ή ισχυρός. Η ένταση ή η συχνότητα του πόνου δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα και τη σοβαρότητα ή την έκταση της στεφανιαίας νόσου. Χαρακτηριστικά το στηθαγχικό άλγος είναι αγωνιώδες.

Η στηθάγχη συχνά αντιμετωπίζεται με ξεκούραση ή με φαρμακευτική αγωγή. Ομως, μόνο η φαρμακευτική αγωγή δεν προκαλεί πάντα υποστροφή των στενώσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να απαλείψει και τον πόνο.

 

Τι είναι Στεφανιαία Νόσος;

Η στεφανιαία νόσος είναι πάθηση που προσβάλλει τις αρτηρίες που περιβάλλουν την καρδιά και τροφοδοτούν με αίμα τον καρδιακό μυ. Η συχνότερη αιτία της στεφανιαίας νόσου είναι η αρτηριοσκλήρυνση. Οι στεφανιαίες αρτηρίες αρχίζουν να εμφανίζουν στενώσεις του αυλού όταν σχηματίζονται πλάκες, που αποτελούνται από χοληστερόλη και άλλα λίπη, ασβέστιο, και ορισμένα άλλα στοιχεία που μεταφέρονται με το αίμα, στην εσωτερική επιφάνεια του αυλού των αρτηριών. ΄Οταν οι αθηρωματικές πλάκες στενέψουν τον αυλό των στεφανιαίων αρτηριών, λιγότερο αίμα και επομένως λιγότερο οξυγόνο και άλλα θρεπτικά συστατικά φτάνουν στον καρδιακό μυ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στο στήθος (στηθάγχη) ή και σε καρδιακό επεισόδιο (έμφραγμα μυοκαρδίου).

 

Τι είναι ο Καρδιακός Καθετηριασμός-Στεφανιογραφία;

Ο καρδιακός καθετηριασμός είναι διαγνωστική εξέταση που πραγματοποιείται σε άτομα που έχουν πιθανή ή βεβαία καρδιακή νόσο. Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι στεφανιαίες αρτηρίες μπορεί να έχουν στενώσεις ή αποφράξεις, η ακριβής θέση και η έκταση των στενώσεων ή αποφράξεων απαιτείται να διαγνωσθούν, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε την πλέον κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

 

Πως πραγματοποιείται ο Καρδιακός Καθετηριασμός-Στεφανιογραφία;

Ο καρδιακός καθετηριασμός πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. ΄Ενας λεπτός εύκαμπτος σωλήνας (καρδιακός καθετήρας) εισέρχεται συνήθως από τη μηριαία αρτηρία ή/και φλέβα που εντοπίζονται στη βουβωνική περιοχή, προωθείται και φτάνει στην καρδιά. Σε ορισμένες περιπτώσεις για ιατρικούς λόγους μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί η μηριαία αρτηρία και ο καθετήρας να εισαχθεί από τη βραχιόνιο αρτηρία που βρίσκεται στον αγκώνα. Με τη βοήθεια των ακτίνων Χ και σκιαγραφικής ουσίας φωτογραφίζονται οι τρεις κύριες στεφανιαίες αρτηρίες. Επίσης, γίνεται μέτρηση των πιέσεων στις κοιλότητες της καρδιάς και μελετάται η λειτουργία του καρδιακού μυός και των καρδιακών βαλβίδων.

 

Πως πραγματοποιείται ο καρδιακός καθετηριασμός-στεφανιογραφία;

Ο ιατρός θα ξεκινήσει την επέμβαση με αντισηψία της περιοχής όπου εισάγεται ο καθετήρας (βουβωνική περιοχή, περιοχή του αγκώνα ή καρπός του χεριού). Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, θα είστε συνδεδεμένος με ένα καρδιοσκόπιο (monitor) που παρακολουθεί το ρυθμό της καρδιάς. Ο καθετήρας εισάγεται στην αρτηρία μετά από τοπική αναισθησία. Μπορεί να νιώσετε μια μικρή πίεση στην περιοχή εισόδου του καθετήρα όταν αυτός εισάγεται στην αρτηρία. ΄Οταν ο καθετήρας βρίσκεται σε σωστή θέση στο στόμιο των στεφανιαίων αρτηριών (που εντοπίζεται στην ανιούσα αορτή) γίνεται έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας και με τη βοήθεια των ακτίνων Χ, καταγράφεται η ροή της μέσα στον αυλό των στεφανιαίων αρτηριών. Η καταγραφή αυτή γίνεται σε διάφορες λήψεις (προβολές) ώστε να μελετηθούν οι στεφανιαίες αρτηρίες σε όλη τους την πορεία κατά μήκος της καρδιάς. Επίσης, με τη βοήθεια ενός άλλου καθετήρα γίνεται έγχυση σκιαγραφικής ουσίας στην αριστερή κοιλία για να μελετηθεί η λειτουργία του καρδιακού μυός και των καρδιακών βαλβίδων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να σας ζητηθεί να πάρετε βαθιά ανάσα ή ακόμη και να βήξετε για λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό βοηθά στην απομάκρυνση της σκιαγραφικής ουσίας από την καρδιά. Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει να το πείτε στον ιατρό. Ο καθετηριασμός διαρκεί περίπου 15-30 λεπτά.

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση μου μετά τον Καρδιακό Καθετηριασμό-Στεφανιογραφία;

Αν ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί από την βουβωνική περιοχή μετά το τέλος της εξέτασης, αφαιρείται και ασκείται πίεση με τα δάκτυλα του χεριού για αρκετά λεπτά. Η άσκηση πίεσης αποσκοπεί στην απόφραξη της οπής εισόδου του καθετήρα και την αποφυγή αιμορραγίας από την αρτηρία. Θα παραμείνετε σε πλήρη ανάπαυση στο κρεβάτι έχοντας ένα μικρό σακουλάκι από άμμο πάνω στο σημείο εισόδου του καθετήρα για χρονική περίοδο 3-4 ωρών μετά την αφαίρεση του καθετήρα, ώστε να προληφθεί το ενδεχόμενο αιμορραγίας. Σε περίπτωση που θα δείτε αιμορραγία στο σημείο εισόδου του καθετήρα, θα πρέπει να ενημερώσετε το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο σε κάθε περίπτωση σας ελέγχει τακτικά. Αν ο καθετήρας εισαχθεί από την περιοχή του αγκώνα ή του καρπού, ασκείται και πάλι πίεση με τα χέρια για αρκετά λεπτά και μετά παραμένετε στο κρεβάτι για 2-3 ώρες με το χέρι σας ευθειασμένο. Το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί το σφυγμό σας και την αρτηριακή πίεση και εκτιμά αν υπάρχει πρόβλημα στο σημείο εισόδου του καθετήρα. Είναι πολύ σημαντικό να πιείτε πολλά υγρά τις επόμενες ώρες μετά το τέλος της εξέτασης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η αποβολή από τα ούρα της σκιαγραφικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των στεφανιαίων αρτηριών.

 

Συμβουλές μετά την έξοδο σας από το Νοσοκομείο

Πριν την έξοδό σας από το Νοσοκομείο ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας από τον ιατρό που πραγματοποίησε την εξέτασή σας ή τους ιατρούς που σας παρακολουθούν κατά τη νοσηλεία σας. Σας δίνονται φαρμακευτικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσετε και συμβουλές για την περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση του προβλήματός σας. Επίσης, θα πάρετε αντίγραφο σε CD της εξέτασής σας, από το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων του Νοσοκομείου. Σας προτείνουμε επίσης να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:

  1. Nα αφήσετε το πόδι που χρησιμοποιήθηκε για τον καρδιακό καθετηριασμό σε ανάπαυση όσο περισσότερο μπορείτε για τις πρώτες 24 ώρες μετά την εξέταση.
  2. Αν γελάσετε ή βήξετε στη διάρκεια των επόμενων 48 ωρών, θα πρέπει να ασκείσετε πίεση με το χέρι σας στο σημείο εισόδου του καθετήρα.
  3. Σε περίπτωση που το σημείο εισόδου του καθετήρα αρχίζει να αιμορραγεί ή αισθάνεσθε έντονο πόνο που συνοδεύεται από οίδημα (διόγκωση) της περιοχής, ασκείστε πίεση για 10-15 λεπτά στο σημείο αυτό και ελάτε σε επαφή με το ΩΚΚ. Συχνά υπάρχει μικρό αιμάτωμα (μελανιά) γύρω από την περιοχή που έγινε η εισαγωγή του καθετήρα. Αν όμως αυτό το αιμάτωμα επεκτείνεται προς την κοιλιά, καλό είναι να συμβουλευθείτε τον καρδιολόγο σας ή να επισκεφθείτε το ΩΚΚ.
  4. Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση μετά τη στεφανιογραφία ελάτε σε επαφή με τον καρδιολόγο σας ή το ΩΚΚ.
  5. Δεν πρέπει να οδηγήσετε για τις επόμενες 24 ώρες μετά τον καθετηριασμό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μέσα μαζικής μεταφοράς για να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Φροντίστε να υπάρχει κάποιος από την οικογένειάς σας ή τους φίλους σας για να σας μεταφέρει στο σπίτι μετά την επέμβαση.
  6. Μπορείτε να κάνετε ένα μπάνιο την επόμενη ημέρα μετά τον καθετηριασμό και την αφαίρεση της προστατευτικής γάζας, η οποία δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.

 

Ιατρός από τον Καρδιολογικό Τομέα του ΩΚΚ είναι πιθανό ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον, ώστε να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για την πορεία της υγείας σας.

Αγγειοπλαστική των Στεφανιαίων Αρτηριών

Τι είναι η Αγγειοπλαστική των Στεφανιαίων Αρτηριών;

Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών είναι μια μη χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στη διάνοιξη (διεύρυνση) των στενωμένων ή αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών. Γίνεται με την ίδια τεχνική όπως και η στεφανιογραφία. Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών μπορεί να γίνει με απλή διάνοιξη της στεφανιαίας αρτηρίας που εμφανίζει στένωση με μπαλόνι ή και να συνοδευθεί από τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας μεταλλικής πρόθεσης (stent).

Αγγειοπλαστική με μπαλόνι

Στην επέμβαση αυτή χρησιμοποιείται ένας μικρός καθετήρας που έχει στο άκρο του ένα μπαλόνι για ν΄ ανοίξει την αποφραγμένη στεφανιαία αρτηρία. Η επέμβαση διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία ώρα και οι ασθενείς εξέρχονται του Νοσοκομείου την επόμενη ημέρα. Το πρώτο μέρος της αγγειοπλαστικής με μπαλόνι είναι όμοιο με αυτό του καρδιακού καθετηριασμού (προετοιμασία, εισαγωγή καθετήρων και έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας). Στη συνέχεια με τη βοήθεια των ακτίνων Χ, ο ιατρός προωθεί ένα μικρό μεταλλικό σύρμα διαμέσου της στενωμένης στεφανιαίας αρτηρίας. Ένα μπαλόνι προωθείται με τη βοήθεια του σύρματος και τοποθετείται στο σημείο της στένωσης. Το μπαλόνι διατείνεται (φουσκώνει) συμπιέζοντας την αθηρωματική πλάκα στο τοίχωμα της αρτηρίας. Το μπαλόνι παραμένει φουσκωμένο για αρκετά δευτερόλεπτα πριν να ξεφουσκώσει. Με τη βοήθεια των ακτίνων Χ, ο ιατρός ελέγχει το αποτέλεσμα της διαστολής. Αν ο αυλός της στεφανιαίας αρτηρίας στο σημείο της στένωσης έχει ανοίξει ικανοποιητικά και εξασφαλίζεται ομαλή ροή του αίματος προς την καρδιά, το μπαλόνι αφαιρείται και η επέμβαση έχει ολοκληρωθεί.

 

Αγγειοπλαστική με τοποθέτηση μεταλλικής πρόθεσης (stent)

Η μεταλλική πρόθεση είναι ένας μικρός μεταλλικός σωληνίσκος με διάκενα που τοποθετείται στο σημείο της στένωσης της στεφανιαίας αρτηρίας, μετά από προηγούμενη διάνοιξη με μπαλόνι, για να κρατήσει την αρτηρία ανοικτή. Η μεταλλική πρόθεση είναι τοποθετημένη σε ένα καθετήρα μπαλόνι και με τη βοήθεια των ακτίνων Χ τοποθετείται στο σημείο της στένωσης της στεφαναίας αρτηρίας. Το μπαλόνι διατείνεται και οδηγεί στην διάνοιξη της μεταλλικής πρόθεσης που έρχεται σε επαφή με το τοίχωμα της αρτηρίας. Μία ή περισσότερες μεταλλικές προθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το μήκος της στένωσης. Γίνεται έλεγχος με τη βοήθεια των ακτίνων Χ για να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα της διάνοιξης και της τοποθέτησης της μεταλλικής πρόθεσης. Το μπαλόνι μπορεί να ξαναδιαταθεί αρκετές φορές μέχρις ότου εξασφαλίσουμε ότι η μεταλλική πρόθεση έχει σωστά τοποθετηθεί και διαταθεί στο σημείο της στένωσης. Μετά την επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος, το μπαλόνι ξεφουσκώνει και εξέρχεται κατά μήκος του σύρματος από το σημείο της στένωσης. Η μεταλλική πρόθεση παραμένει στο σημείο της στένωσης κρατώντας ανοικτή την αρτηρία.

Μετά την επέμβαση γίνεται σύγκλειση του σημείου εισόδου του καθετήρα με τη βοήθεια διαφόρων ουσιών (κολλαγόνο) ή ραμμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ο μικρός σωληνίσκος (καθετήρας) να παραμείνει μέσα στην αρτηρία της βουβωνικής περιοχής και να αφαιρεθεί λίγες ώρες αργότερα όταν η πηκτική κατάσταση του οργανισμού το επιτρέψει, ασκώντας στο σημείο αυτό πίεση με τα χέρια.

 

Ποια είναι η αντιμετώπιση μου μετά την Αγγειοπλαστική;

Παραμένετε για μικρό χρονικό διάστημα στο θάλαμο Ανάνηψης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και στη συνέχεια μεταφέρεστε στην Υπομονάδα Ασθενών μετά από Αγγειοπλαστική ή και στο κρεβάτι σας στον όροφο νοσηλείας. Για τις επόμενες ώρες, παίρνετε ορισμένα φάρμακα που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής και παρακολουθείστε από τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Γίνονται επίσης και μερικές αιμοληψίες για να παρακολουθηθεί το επίπεδο των ενζύμων της καρδιάς μετά την αγγειοπλαστική. Παραμένετε στο κρεβάτι για αρκετές ώρες για ανάπαυση, ανάλογα με την τεχνική που έχει εφαρμοσθεί για την απόφραξη του σημείου εισόδου των καθετήρων (όπως περιγράφεται και στον καρδιακό καθετηριασμό). ΄Οταν επιστρέψετε στο δωμάτιό σας, θα πρέπει να πιείτε άφθονα υγρά και να φάτε . Η διάρκεια της παραμονής σας στο Νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από την βαρύτητα της επέμβασης στην οποία υποβληθήκατε και από το πόσο καλά έχει επουλωθεί το σημείο εισόδου του καθετήρα. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι δυνατόν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την επόμενη ημέρα μετά την επέμβαση.

 

Συμβουλές μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο

Πριν φύγετε από το Νοσοκομείο, θα σας δοθεί συνταγή φαρμάκων την οποία θα πρέπει να ακολουθήσετε. Μπορείτε επίσης να παραλάβετε το CD της επέμβασής σας από το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων πριν την αναχώρησή σας. Θα ενημερωθείτε επίσης για το πρώτο ραντεβού που θα έχετε στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας.

 

Μετά την έξοδό σας από το Νοσοκομείο, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται μετά τον καθετηριασμό.

Μπορείτε να επανέλθετε στην εργασία σας μετά την πάροδο 5-7 ημερών από την ημέρα της αγγειοπλαστικής. Σε περίπτωση που νιώσετε, τις επόμενες ημέρες μετά την αγγειοπλαστική, έντονη στηθάγχη η οποία διαρκεί περισσότερο από 15-20 λεπτά και δεν ανακουφίζεται με την υπογλώσσια λήψη νιτρογλυκερίνης ή δινιτρικού ισοσορβίτη (pensordil), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα Καρδιολόγο σας ή να επισκεφθείτε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του πλησιέστερου εφημερεύοντος Νοσοκομείου ή ακόμη και να έρθετε στο ΩΚΚ.

Είναι πολύ σημαντικό να τροποποιήσετε τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επιδεινώσουν την αθηρωματική διεργασία που ευθύνεται για τη στεφανιαία νόσο. Θα σας δοθούν πλήρεις οδηγίες για τη διατροφή σας ούτως ώστε να κρατήσετε σε χαμηλά επίπεδα τη χοληστερίνη σας, θα πρέπει να σταματήσετε το κάπνισμα, να ελέγξετε την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα (αν είστε διαβητικός). Μετά την πάροδο των πρώτων 5-7 ημερών, θα πρέπει να επανέλθετε προοδευτικά σε πρόγραμμα καθημερινής σωματικής δραστηριότητας που θα σας εξασφαλίσει απώλεια βάρους (σε περίπτωση που έχετε επιπλέον του κανονικού σωματικό βάρος) και πιο φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς σας. Η σωματική άσκηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δικά σας επιτρεπτά όρια, θα πρέπει να γίνεται με προοδευτικό ρυθμό και να υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος ανάπαυσης ανάμεσα στις διάφορες ασκήσεις.

Ιατρός από τον Καρδιολογικό Τομέα του ΩΚΚ είναι πιθανό ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας στο μέλλον, ώστε να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση για την πορεία της υγείας σας.

 

Πόσο διαφορετική είναι η Αγγειοπλαστική από την επέμβαση Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης (bypass);

Στην επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης πραγματοποιείται παράκαμψη των στενωμένων ή αποφραγμένων τμημάτων των στεφανιαίων αρτηριών με τη χρησιμοποίηση αρτηριακών ή φλεβικών μοσχευμάτων που παίρνονται από ένα άλλο σημείο του σώματος. Στην αγγειοπλαστική, το αποφραγμένο τμήμα της στεφανιαίας αρτηρίας διανοίγεται παρά παρακάμπτεται. Οι δύο επεμβάσεις επιτυγχάνουν συγκρίσιμα άμεσα και απώτερα αποτελέσματα: αμφότερες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ποσότητα αίματος προς τον καρδιακό μυ.

 

Μπορεί οποιοσδήποτε έχει θωρακικό πόνο να υποβάλλεται σε αγγειοπλαστική;

Σαφώς όχι. Το αν είστε υποψήφιος για να υποβληθείτε σε μια τέτοια επέμβαση εξαρτάται από διάφορες άλλες πληροφορίες. Ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να γνωρίζουμε το επίπεδο λειτουργίας συνολικά της καρδιάς σας, πόσο καιρό έχετε στηθάγχη, πόσες αρτηρίες έχουν στενώσεις ή αποφράξεις, πού εντοπίζονται αυτές οι στενώσεις και πόσο σοβαρές είναι. Μόνον ο ιατρός που σας παρακολουθεί μπορεί να προσδιορίσει την καλύτερη για εσάς θεραπευτική αντιμετώπιση.

 

Παρουσιάζει επιπλοκές η αγγειοπλαστική;

Οι επιπλοκές της αγγειοπλαστικής είναι σπάνιες. Σε ένα ποσοστό μικρότερο από 1%, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική μπορεί να χρειασθούν επείγουσα επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, ενώ η θνητότητα από την επέμβαση σε εξειδικευμένα κέντρα είναι μικρότερη από 0,5%. Σε ένα επίσης πολύ μικρό ποσοστό (1-2%), μπορεί να εμφανισθεί απόφραξη από θρόμβο της στεφανιαίας αρτηρίας στο σημείο τοποθέτησης της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης (stent) τις επόμενες ώρες μετά την επέμβαση ή και τις επόμενες ημέρες μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Η απόφραξη αυτή συνήθως επαναδιανοίγεται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και σπάνια απαιτεί χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου μετά την αγγειοπλαστική είναι 2-5%, αποτέλεσμα της απόφραξης ενός πλευρικού κλάδου που συμβαίνει μετά την τοποθέτηση της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης, την εμβολή υλικού από τη στένωση στην περιφέρεια του αγγείου, ή την θρόμβωση της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης.

 

Μπορεί να χρειαστώ στο μέλλον μία άλλη αγγειοπλαστική;

Είναι πιθανό. Το τμήμα της στεφανιαία αρτηρίας που έχει υποβληθεί σε διαστολή έχει πιθανότητα 25-30% να εμφανίσει και πάλι στένωση (επαναστένωση). Η πιθανότητα αυτή μειώνεται σημαντικά (περίπου κατά 50%), όταν η αγγειοπλαστική συνοδεύεται και από τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης (stent). Επιπλέον νέες τεχνολογίες (κεκαλυμμένες με ειδικές φαρμακευτικές ουσίες ενδοστεφανιαίες προθέσεις) υπόσχονται την παραπέρα μείωση του ποσοστού επαναστένωσης μετά την αγγειοπλαστική. Αν παρ΄όλα αυτά συμβεί επαναστένωση, μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέα επέμβαση αγγειοπλαστικής ή ενδεχόμενα και με επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass).

Η επαναστένωση μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα όμοια με αυτά που είχατε πριν τη διενέργεια της αγγειοπλαστικής ή να ανιχνευθεί με διαγνωστικές εξετάσεις (δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα καρδιάς με θάλιο, υπερηχογραφική μελέτη), που θα σας συστηθούν από τους θεράποντες ιατρούς σας στην περίοδο παρακολούθησης μετά την αγγειοπλαστική.