Κεντρικά Εργαστήρια

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής : Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς 210 94 93 150
Επιμελήτρια Α΄: Δέσποινα Τάση – Παπαθέου 210 94 93 154
Βιοχημικός: Γεώργιος Παπαδόπουλος
Χημικοί: Ιωάννης Φωστίνης Φαξ: 210 94 93 944
Ελευθέριος Ψαρρός

 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια περιλαμβάνουν τα εξής επιμέρους Τμήματα Βιοπαθολογίας: Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ιολογικού Ελέγχου και Ορολογικό. Στα τμήματα αυτά διενεργείται ευρεία σειρά εξετάσεων από τις συνήθεις έως τις πλέον εξειδικευμένες (όπως π.χ. τα επίπεδα ΝΤ-proBNP, επίπεδα Ομοκυστεϊνης, Προκαλσιτονίνη κ.α.). Τα Κεντρικά Εργαστήρια λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Τρόπος Λειτουργίας

Τα ανωτέρω Τμήματα παραλαμβάνουν τα δείγματα (αίμα, ούρα, κόπρανα και άλλα βιολογικά υγρά) εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών ή ασθενών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, εκτελούν τις εξετάσεις που παραγγέλνονται στα παραπεμπτικά που τα συνοδεύουν, ελέγχουν τα αποτελέσματα και τα διαβιβάζουν στα παραγγέλνοντα τμήματα. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως μηχανοργανωμένη. Το αυτοτελές σύστημα πληροφορικής των Εργαστηρίων διαχειρίζεται την ταυτοποίηση των δειγμάτων με γραμμωτό κώδικα, την ηλεκτρονική υπογραφή των αποτελεσμάτων και την on-line αποστολή τους.

 

Εξοπλισμός

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με υπερσύγχρονους πλήρως αυτοματοποιημένους αναλυτές και χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας αντιδραστήρια, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα των απολεσμάτων κάθε εξέτασης.

Καθημερινά γίνεται εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχουν σε εξωτερικά προγράμματα ελέγχου ποιότητας.

 

Προσωπικό Εργαστηρίων

Το προσωπικό αποτελείται από ιατρούς Βιοπαθολόγους, Χημικούς, Βιοχημικούς και Τεχνολόγους, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη εκπαίδευση.