Ολόκληρο το υλικό του παρόντος ιστοτόπου, ανήκει στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Για τη χρήση μέρους ή ολόκληρου του υλικού, απαιτείται άδεια από το Ωνάσειο. Παρακαλώ επικοινωνείστε με το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Ωνασείου στο τηλέφωνο 210 9493113 για σχετικές πληροφορίες.