Καρδιολογικός Τομέας

Ο Καρδιολογικός Τομέας απαρτίζεται από τρία Καρδιολογικά Τμήματα, δύο Ενηλίκων και το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα, τα οποία στο σύνολό τους είναι στελεχωμένα με επιστημονικά διακεκριμένο προσωπικό.

Στον Καρδιολογικό Τομέα εντάσσεται η Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μονάδα Εμφραγμάτων), η οποία διαθέτει οκτώ κλίνες. Στη Μονάδα αντιμετωπίζονται ασθενείς με σοβαρά εμφράγματα και πάσχοντες από βαριά καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλη καρδιολογική νόσο που απαιτεί νοσηλεία εντατικής θεραπείας.

Στον ευρύτερο Καρδιολογικό Τομέα υπάγονται τα Εργαστήρια: Αιμοδυναμικό, Ηλεκτροφυσιολογίας, Υπερηχοκαρδιολογίας.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο: Υπάρχουν τρία πλήρως εξοπλισμένα Αιμοδυναμικά Εργαστήρια, εκ των οποίων το ένα διαθέτει αγγειογραφικό συγκρότημα τεχνολογίας που δίνει τη δυνατότητα άμεσης ψηφιοποίησης της εικόνας. Διενεργούνται επεμβάσεις αγγειοπλαστικής (με την τοποθέτηση stents), βαλβιδοπλαστικής.

Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο: Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης, προσωρινής και μόνιμης βηματοδότησης και καταστροφής (ablation) αρρυθμογόνων εστιών και δεματίων.

Εργαστήρια Υπερηχοκαρδιογραφίας: Διενεργούν έγχρωμα Triplex, υπερηχογραφήματα καρδιάς, κοπώσεως, καθώς και διοισοφάγεια και καλύπτουν τόσο ενήλικες, όσο και παιδιατρικούς ασθενείς.

Στον Καρδιολογικό Τομέα υπάγονται επίσης τα Εργαστήρια Εργοσπιρομετρίας, Ηλεκτροκαρδιογραφικής Δοκιμασίας Κοπώσεως, Μελέτης Όψιμων Δυναμικών, Παρακολούθησης Αρτηριακής Πιέσεως, Ελέγχου και Επαναπρογραμματισμού Βηματοδοτών, 24ωρης Καταγραφής με συσκευή Holter του Καρδιακού Ρυθμού και της Αρτηριακής Πιέσεως, καθώς και τα Εργαστήρια Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας και Έρευνας της Υπέρτασης.

Το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα του Ω.Κ.Κ. καλύπτει όλο το φάσμα της επεμβατικής καρδιολογίας από την κολπική διαφραγματοστομία έως την αγγειοπλαστική, τη βαλβιδοπλαστική, τη σύγκλειση ελλειμμάτων με μικροσυσκευές, την τοποθέτηση stents, την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, την τοποθέτηση βηματοδοτών, κ.λπ.