Τηλέφωνα επικοινωνίας
Επιμελητές Α΄: Φίλιππος Κόκκινος 210 94 93 000
Σοφία Μαυρογένη
Αγγελική Γκουζιούτα

 

Στο Τμήμα Νοσηλείας η πλειονότητα των ασθενών προσέρχεται για στεφανιογραφία και διαδερμικές επεμβατικές πράξεις. Νοσηλεύεται επίσης σταθερά ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια είτε στο πλαίσιο του προμεταμοσχευτικού ελέγχου, προετοιμασίας για μεταμόσχευση καρδιάς και περιοδικής χορήγησης θετικών ινοτρόπων ουσιών, εφαρμογής αμφικοιλιακής βηματοδότησης καθώς και τοποθέτησης απινιδωτών. Επίσης νοσηλεύονται ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση.