Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής Τμήματος: Ανδρέας Καραμπίνης 210 94 93 335
Διευθύντρια: Κατερίνα Μαραθιά 210 94 93 230
Αναπληρωτές Διευθυντές: Ιωάννης Κριαράς
Κύριλλος Παπαδόπουλος
Ανδρονίκη Τασούλη
Επιμελητές Α΄: Ιωάννης Μπισιάδης 210 94 93 236
  Ευτέρπη Λυμπεροπούλου
  Δέσποινα Μαρκαντωνάκη
 
 
Επιμελητές Β΄: Γεώργιος Κουρέλης
Γεώργιος Ανάγνου

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Διευθυντής: Ανδρέας Καραμπίνης 210 94 93 335
Επιμελητές Α΄: Φελίτσια Κακκαβά
Σταύρος Δημόπουλος
210 94 93 201 &
210 94 93 232
Επιμελητές Β΄: Κωνσταντίνος Κυριακούλης
Γραμματεία Τμήματος: 210 94 93 335
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 94 93 000
Φαξ: 210 94 93 331
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας: salipa@ocsc.gr

Η Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διαθέτει είκοσι κρεβάτια και η Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τέσσερα κρεβάτια. Επίσης, υπάρχουν δωμάτια υψηλής μικροβιοπροστασίας για νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων ασθενών (όπως ασθενών μετά από μεταμόσχευση).

Η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας χαρακτηρίζεται από την ταχεία διακίνηση ασθενών (με μέσο όρο νοσηλείας στη Μονάδα 36,5 ώρες), και επίπεδο νοσοκομειακών λοιμώξεων από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. Στο εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας συμβάλλει η 1:1,4 αναλογία νοσηλευτών/νοσηλευομένων.

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας οφείλεται τόσο στο εξειδικευμένο προσωπικό, όσο και στον τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει τελευταίας γενιάς αναπνευστήρες πολλαπλών δυνατοτήτων, βηματοδότες, ενδοαρτικές αντλίες, μηχανήματα αιμοκάθαρσης και χορήγησης μονοξειδίου του αζώτου.

Η Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πέραν του λοιπού σύγχρονου εξοπλισμού της, διαθέτει ειδικές παιδιατρικές αναπνευστικές και άλλες συσκευές, ενώ το εξειδικευμένο στην καρδιοχειρουργική παίδων και συγγενών καρδιοπαθειών νοσηλευτικό προσπωικό της διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.