Ιστορικό

Λίγο μετά το θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση, η κόρη του Χριστίνα και οι στενοί του συνεργάτες, υλοποίησαν τη θέληση του εκλιπόντος ιδρύοντας το Κοινωφελές Ιδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Ενας από τους στόχους του Κοινωφελούς Ιδρύματος ήταν η ίδρυση ενός σύγχρονου καρδιοχειρουργικού κέντρου. Το έργο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο γιατί, ενώ οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είχαν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούνται και στην Ελλάδα, οι τότε δυνατότητες των κρατικών Νοσοκομείων δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη έξοδο μεγάλου αριθμού καρδιοπαθών στο εξωτερικό.

Κύριος στόχος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης υπήρξε η δημιουργία πρότυπης καρδιοχειρουργικής μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πιο διακεκριμένων κέντρων του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους του έργου διατέθηκε για τον εφοδιασμό του Κέντρου με τα πιο προηγμένα τεχνικά μέσα λειτουργίας και τα πιο σύγχρονα επιστημονικά όργανα.

Οι εργασίες ανέγερσης άρχισαν τον Οκτώβριο του 1987 και ολοκληρώθηκαν μετά από 5 χρόνια, στις 6 Οκτωβρίου 1992, όταν και δωρήθηκε επισήμως στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Συγγρού (Συγγρού 356) σε μια έκταση 8.000 τμ. και κόστισε συνολικά 75 εκατομμύρια δολλάρια.