Λειτουργία

Η βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Ω.Κ.Κ. ως νοσηλευτικού κέντρου που θα παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στους πάσχοντες από καρδιακά νοσήματα.

Ανάπτυξη

Η ανάπτυξή του ως φορέα που θα συμβάλει στην προαγωγή της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης, προωθώντας την πρόληψη, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Καταξίωση και Συμβολή

Η καταξίωσή του ως πυρήνα μετάδοσης της γνώσης με την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και λειτουργών υγείας στους τομείς της καρδιολογίας και της καρδιοχειρουργικής, αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας, καθώς και η συμβολή του στο γόνιμο επιστημονικό διάλογο, σε συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με την ισχυρή παρουσία του σε διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια.