Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών

Τηλέφωνα επικοινωνίας
210 94 93 872
Διευθυντής
Δημήτριος Μπόμπος 210 94 93 000
Επιμελητής Β’ Μελέτιος Κανάκης »
 Νοσηλεύτρια Επικοινωνίας: Μαρία Δημητροπούλου  210 94 93 872
 Fax: 210 94 93 887
 Γραμματεία Τμήματος:  210 94 93 864

 

Από την έναρξη της λειτουργίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου το 1993, στόχος του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών ήταν η κάλυψη των αναγκών της χώρας στην παιδοκαρδιοχειρουργική και τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες (Σύνδεση – Παιδοκαρδιολογικό Εισαγωγή) εν γένει. Στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου αυτού, τον Σεπτέμβριο του 1997 με απόφαση της Διοίκησης του ΩΚΚ και εξασφάλιση των κονδυλίων από το Ίδρυμα Ωνάση προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, άρχισε η λειτουργία του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών ως ανεξαρτήτου τμήματος. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε νέα ειδικά διαμορφωμένη χειρουργική αίθουσα, Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δυναμικότητας 8 κλινών και εκσυγχρονίστηκε η Παιδιατρική Νοσηλευτική Πτέρυγα. Έκτοτε στο Τμήμα πραγματοποιούνται επεμβάσεις όλου του φάσματος της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής συγγενών καρδιοπαθειών σε ασθενείς όλων των ηλικιών (νεογνά, βρέφη, παιδιά, ενήλικες).

Αναλυτικά όσον αφορά την καρδιοχειρουργική Συγγενών Καρδιοπαθειών, στο Τμήμα διενεργούνται οι παρακάτω επεμβάσεις:

 • Σύγκλειση ενδοκαρδιακών επικοινωνιών (μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή, μερικό κολποκοιλιακό κανάλι, ελλείμματα, φλεβώδους κόλπου, ασκεπούς φλεβώδους κόλπου)
 • Διόρθωση πλήρους κολποκοιλιακού καναλιού
 • Αορτοπνευμονικές αναστομώσεις
 • Περίδεση πνευμονικής αρτηρίας
 • Διόρθωση ισθμικής στένωσης της αορτής
 • Σύγκλειση Αρτηριακού πόρου
 • Αναστόμωση κατά Glenn/ Fontan
 • Διόρθωση πλήρους ή μερικής ανώμαλης εκβολής πνευμονικών φλεβών
 • Διόρθωση δίχωρης δεξιάς κοιλίας
 • Ολική ανατομικής διόρθωσης τετραλογίας Fallot
 • Ανατομική αρτηριακής διόρθωση μετάθεσης μεγάλων αγγείων (switch)
 • Διόρθωση υπο- ή υπερβαλβιδικής στένωσης αορτής
 • Πλαστική αορτικού τόξου (διόρθωση στένωσης ή διακοπής αορτικού τόξου)
 • Διόρθωση Scimitar Syndrome
 • Διόρθωση αορτοπνευμονικού παραθύρου
 • Διόρθωση αρτηριακού κορμού
 • Αντικατάσταση αορτικής ρίζας (Bentall)
 • Εγχείρηση Τύπου Ross/Konno
 • Εγχείρηση Τύπου Rastelli
 • Εγχείρηση Τύπου Kawashima
 • Εγχείρηση Τύπου τροποποιημένης Mustard
 • Εγχείρηση Τύπου Norwood
 • Μηχανικής υποστήριξης κυκλοφορίας σε περιπτώσεις βαρειάς καρδιακής ανεπάρκειας σε παιδιατρικούς ασθενείς, σε συνεργασία και με την στήριξη και εποπτεία του υπευθύνου Τμήματος Μεταμοσχεύσεων και Μηχανικής Υποστήριξης του ΩΚΚ