Ιατρικός Φάκελος

Αντίγραφα ιατρικού φακέλου - Απαντήσεις εξετάσεων

Το Νοσοκομείο μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα του ιατρικού απορρήτου. Οι απαντήσεις των εξετάσεων, καθώς και ο Ιατρικός σας Φάκελος θεωρούνται απολύτως προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα, όπως επιβάλλει και η Νομοθεσία (Ν.2472/1997).

Απαντήσεις εξετάσεων ή αντίγραφα του ιατρικού φακέλου σας μπορείτε να παραλαμβάνετε με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Aυτοπροσώπως με επίδειξη ενός επισήμου εγγράφου που φέρει φωτογραφία και πιστοποιεί την ταυτότητά σας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, ασφαλιστικό βιβλιάριο), από το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων στο ισόγειο του κτηρίου, δίπλα στη Υποδοχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 16:00.

Επίσης, μπορείτε να παραλαμβάνετε τις απαντήσεις των εξετάσεων και από την Υποδοχή έως τις 22:00 και αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων, την ίδια ημέρα που θα παραλάβετε τις απαντήσεις. Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη παραλαβής των απαντήσεων από την Υποδοχή, αυτές επιστρέφονται την επόμενη ημέρα στο Τμήμα Ιατρικών Αρχείων.

  1. Μέσω εταιρείας ταχυαποστολής (courier) με δική σας ευθύνη και επιβάρυνση. Ενημερώστε το Τμήμα Ιατρικών Αρχείων σχετικά.
  1. Μέσω εξουσιοδοτημένου από εσάς ατόμου. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι θεωρημένη από Δημόσια Αρχή (Αστυνομία ή ΚΕΠ, κ.α.) και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς ο λόγος έκδοσής της (εξουσιοδότηση για παραλαβή συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων ή αντιγράφων του ιατρικού σας φακέλου για συγκεκριμένη νοσηλεία). Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί επίσης να συμπληρώνεται είτε πάνω στην κάρτα ασθενούς την οποία υπογράφετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο είτε σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στο Τμήμα Ιατρικών Αρχείων.
  1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε πόρισμα εξέτασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στην διεύθυνση medrec01@ocsc.gr. Αφού επιβεβαιώσουμε τηλεφωνικά το αίτημά σας (για λόγους ασφάλειας), το πόρισμα θα σας σταλεί συνημμένο σε μήνυμα απάντησης (reply) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μηνύματός σας. Παρακαλούμε να ελέγχετε και τον φάκελο της «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» (spam mail) στον υπολογιστή ή το κινητό σας, για την περίπτωση που έχει κατευθυνθεί εκεί το μήνυμα με τις απαντήσεις σας.

Πριν από την παράδοση απαντήσεων εξετάσεων ή αντιγράφων από τον ιατρικό φάκελο, ο ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του υποχρεούται να συμπληρώσει ευκρινώς και να υπογράψει το έντυπο «Απόδειξη Παραλαβής Πορισμάτων-Ακτινογραφιών ή Αντιγράφων από τους Ιατρικούς Φακέλους».

Στοιχεία επικοινωνίας Τμήματος Ιατρικών Αρχείων

Τηλέφωνο: 210 94 93 179
Φαξ: 210 94 93 906
Ηλεκτρονική διεύθυνση: medrec01@ocsc.gr