Νοσήλια και πληρωμές

Σε όλες τις περιπτώσεις νησηλείας στο ΩΚΚ, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το Λογιστήριο Ασθενών σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του λογαριασμού σας. Οι καταβολές θα γίνονται μόνο στο Ταμείο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, απ’όπου και θα λαμβάνετε τη σχετική απόδειξη.

Επομένως, δεν οφείλετε χρήματα σε κανέναν άλλον εντός ή εκτός του Νοσοκομείου και κανένας δεν είναι εξουδιοδοτημένος να εισπράξει χρήματα από εσάς και τους δικούς σας, πλην του Ταμείου του ΩΚΚ.

Αν κάποιος εργαζόμενος ή κάποιο άτομο εκτός Νοσοκομείου σας ζητήσει χρήματα ή κάποιο αντάλλαγμα σε είδος, προκειμένου να μεσολαβήσει δήθεν για την εισαγωγή σας, να σας εξασφαλίσει προτεραιότητα ή να σας εξυπηρετήσει κατά οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σας έχει εξαπατήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας το καταγγείλετε αμέσως, ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.