Νοσήλια και πληρωμές

Τα νοσήλια καταβάλλονται μόνο στο Ταμείο του ΩΚΚ σύμφωνα με τη σύμβαση που υπάρχει μεταξύ του Aσφαλιστικού σας Φορέα και του Νοσοκομείου μας.

Αν είστε ασφαλισμένος στον ΕΟΠΠΥ ή σε άλλο Ταμείο Υγείας, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε κάλυψη για τα ακόλουθα:

  • νοσηλεία
  • χειρουργική επέμβαση
  • εργαστηριακές εξετάσεις (εκτός ειδικών εξετάσεων και ορισμένων εξετάσεων αιμοδοσίας & εξετάσεων μοριακής βιολογίας & ανοσολογίας)
  • αιμοδυναμικές εξετάσεις
  • αιμοδυναμικές παρεμβάσεις
  • αμοιβές Ιατρών (εκτός των Συμβούλων Ιατρών)

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εξετάσεις που δεν καλύπτονται όπως η τηλεμετρία, τα όψιμα δυναμικά, η δοκιμασία ανάκλησης, αξονική τομογραφία καρδιάς, οι αξονικές αγγειογραφίες, κ.α.

Αν κάνετε αναβάθμιση θέσης νοσηλείας σε δίκλινο, μονόκλινο δωμάτιο ή σουίτα, κάτι που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση με τον Ασφαλιστικό Φορέα, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα έχετε επιβάρυνση τόσο στα νοσήλια όσο και στις εξετάσεις. Ανάλογα με την επιλογή θέσης, διαμορφώνεται και η οικονομική επιβάρυνση.

Αν είστε ιδιώτης, μπορείτε να πληροφορηθείτε από το Λογιστήριο Ασθενών το σύνολο των χρημάτων που θα πληρώσετε, ανάλογα, με το είδος της νοσηλείας σας και το χρόνο παραμονής σας.

Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το Λογιστήριο Ασθενών σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του λογαριασμού σας. Οι καταβολές θα γίνονται μόνο στο Ταμείο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, απ’όπου και θα λαμβάνετε τη σχετική απόδειξη.

Επομένως, δεν οφείλετε χρήματα σε κανέναν άλλον εντός ή εκτός του Νοσοκομείου και κανένας δεν είναι εξουδιοδοτημένος να εισπράξει χρήματα από εσάς και τους δικούς σας, πλην του Ταμείου του ΩΚΚ.

Αν κάποιος εργαζόμενος ή κάποιο άτομο εκτός Νοσοκομείου σας ζητήσει χρήματα ή κάποιο αντάλλαγμα σε είδος, προκειμένου να μεσολαβήσει δήθεν για την εισαγωγή σας, να σας εξασφαλίσει προτεραιότητα ή να σας εξυπηρετήσει κατά οποιοδήποτε άλλο άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σας έχει εξαπατήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε να μας το καταγγείλετε αμέσως, ώστε να ενεργήσουμε κατάλληλα.