Διαδικασία Εξιτηρίου

Τα εξιτήρια εκδίδονται από τις 08:00. Οι συγγενείς σας πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο ΩΚΚ, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τους άλλους αρρώστους που περιμένουν για εισαγωγή.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, επιτρέπεται η συνοδεία κάθε ασθενούς από ένα (1) μόνο άτομο εντός του Νοσοκομείου. Οι υπόλοιποι συνοδοί θα πρέπει να παραμένουν εκτός Νοσοκομείου, στον περίβολο. Κανένας από τους συνοδούς ή επισκέπτες δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο Νοσοκομείο, εάν έχει αναπνευστική λοίμωξη ή σχετικά συμπτώματα. Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών και τη συνεργασία όλων, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού.