Διαδικασία Εξιτηρίου

Τα εξιτήρια εκδίδονται από τις 08:00. Οι συγγενείς σας πρέπει να βρίσκονται νωρίς στο ΩΚΚ, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαραίτητες διαδικασίες. Η έγκαιρη προσέλευσή τους στο Νοσοκομείο εξυπηρετεί και τους άλλους αρρώστους που περιμένουν για εισαγωγή.