Αιμοδοσία

Πληροφορίες για την αιμοδοσία

Πού γίνεται η Αιμοδοσία;

Η Αιμοδοσία του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) συνεργάζεται με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων» (Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια-τηλ. 213 20 77 122, 213 20 76 484).

Αίμα προσφέρει το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ασθενή κατά τις ώρες που πραγματοποιούνται αιμοληψίες στο Π. Γ. Ν. Νικαίας «Άγιος Παντελεήμων». Επικοινωνείτε με το Νοσοκομείο στα παραπάνω τηλέφωνα για να ενημερώνεστε για τις ώρες αιμοληψιών.

Ο δότης αίματος οφείλει να δηλώσει το όνομα του ασθενή για τον οποίο προσφέρει το αίμα και ότι ο ασθενής πρόκειται να χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, συνιστάται το αίμα να προσφέρεται στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, εφόσον ο δότης είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής. Σε ειδικές μόνον περιπτώσεις, οι αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν αίμα σε άλλα κρατικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς αλλά και στην περιφέρεια, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του ασθενούς που θα χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.

Πόσες μονάδες αίματος πρέπει να εξασφαλιστούν για κάθε ασθενή;

Για κάθε ασθενή είναι υποχρεωτική η κατάθεση αίματος από τέσσερις (4) υγιείς δότες. Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες μονάδες αίματος για τον ασθενή μέχρι την ημέρα του χειρουργείου, η Αιμοδοσία μπορεί ν’ αναβάλει το προγραμματισμένο χειρουργείο. Αν ασθενής εισαχθεί ως έκτακτο περιστατικό, η Αιμοδοσία προσπαθεί να τον καλύψει και, στη συνέχεια, το συγγενικό του περιβάλλον καλείται να προσφέρει τις μονάδες αίματος που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Τι προβλέπεται για τους εθελοντές αιμοδότες;

Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν – ως προς την κατάθεση αίματος – από εθελοντές αιμοδότες με αριθμό μητρώου, εξυπηρετούνται από την Αιμοδοσία του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων». Οι εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να παρουσιαστούν εκεί με την κάρτα τους.

Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν – ως προς την κατάθεση αίματος – από Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  • Βήμα 1: Να ζητήσουν το ειδικό έντυπο (Βεβαίωση) από τη γραμματεία του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του ΩΚΚ, από το οποίο θα χειρουργηθεί ο ασθενής.
  • Βήμα 2: Να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών – προσκομίζοντας την παραπάνω βεβαίωση – για να επικοινωνήσει ο Υπεύθυνος με την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, όπου ο Σύλλογος διατηρεί Τράπεζα Αίματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προωθηθούν οι διαθέσιμες μονάδες αίματος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».

Πού γίνεται η Αιμοδοσία;

Η Αιμοδοσία του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) συνδέεται με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» (Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια-τηλ. 213 20 77 122, 213 20 76 484).

Αίμα προσφέρει το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ασθενή κατά τις ώρες που πραγματοποιούνται αιμοληψίες στο Π. Γ. Ν. Νικαίας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Νοσοκομείο στα παραπάνω τηλέφωνα για να πληροφορηθείτε το ωράριο αιμοληψιών.

Ο δότης αίματος οφείλει να δηλώσει το όνομα του ασθενή για τον οποίο προσφέρει το αίμα και ότι ο ασθενής πρόκειται να χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, συνιστάται το αίμα να προσφέρεται στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, εφόσον ο δότης είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής. Σε ειδικές μόνον περιπτώσεις, οι αιμοδότες μπορούν να προσφέρουν αίμα σε άλλα κρατικά Νοσοκομεία Αθηνών και Πειραιώς αλλά και στην περιφέρεια, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του ασθενή που θα χειρουργηθεί στο ΩΚΚ.

Πόσες μονάδες αίματος πρέπει να εξασφαλιστούν για κάθε ασθενή;

Για κάθε ασθενή είναι υποχρεωτική η κατάθεση αίματος από οκτώ (8) υγιείς δότες. Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί οι απαιτούμενες μονάδες αίματος για τον ασθενή μέχρι την ημέρα του χειρουργείου, η Αιμοδοσία μπορεί ν’ αναβάλει το προγραμματισμένο χειρουργείο. Αν ασθενής εισαχθεί ως έκτακτο περιστατικό, η Αιμοδοσία προσπαθεί να τον καλύψει και, στη συνέχεια, το συγγενικό του περιβάλλον καλείται να προσφέρει τις μονάδες αίματος που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Αιμοπεταλιαφαίρεση 

Όλοι οι ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν, πρέπει 10 ημέρες πριν το χειρουργείο να έχουν εξασφαλίσει έναν τουλάχιστον κατάλληλο δότη αιμοπεταλίων. Η προσέλευση των δοτών στην Αιμοδοσία του ΩΚΚ γίνεται από τις 08:00 έως τις 15:00.

Οι υποψήφιοι δότες επισκέπτονται πρώτα την Αιμοδοσία, όπου λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό τους και δίνεται έγκρισή καταλληλότητάς τους. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας, ο υποψήφιος δότης ενημερώνεται άμεσα. Η καταλληλότητα ή μη των δοτών, ορίζεται με βάση τις Οδηγίες της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας, καθώς επίσης και από τις διεθνείς και αμερικανικές κατευθυντήριες Οδηγίες αναφορικά με το ποιος μπορεί να γίνει δότης αιμοπεταλίων.

Εφόσον, ο υποψήφιος δότης κριθεί κατάλληλος, ενημερώνεται για τη διαδικασία της αιμοπεταλιοαφαίρεσης. Κατόπιν κατευθύνεται στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, όπου υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί και από αιματολογικής πλευράς αν είναι κατάλληλος να αιμοδοτήσει για τη λήψη αιμοπεταλίων. Σε περίπτωση απόρριψης του δότη, αν ο ιολογικός έλεγχος αποδειχθεί θετικός ή αν διαπιστωθεί χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων, αναιμία ή διαταραχή των λευκών αιμοσφαιρίων, ο υποψήφιος δότης ενημερώνεται τηλεφωνικά.

Οι κατάλληλοι δότες ειδοποιούνται σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που έγινε ο εργαστηριακός έλεγχος να προσέλθουν για την αιμοπεταλιαφαίρεση.

Τι προβλέπεται για τους εθελοντές αιμοδότες;

Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν –ως προς την κατάθεση αίματος- από εθελοντές αιμοδότες με αριθμό μητρώου, εξυπηρετούνται από την Αιμοδοσία του Π. Γ. Ν. Νικαίας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». Οι εθελοντές αιμοδότες θα πρέπει να παρουσιαστούν εκεί με την κάρτα τους.

Οι ασθενείς που πρόκειται να εξυπηρετηθούν –ως προς την κατάθεση αίματος- από Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  • Βήμα 1: Να ζητήσουν το ειδικό έντυπο (Βεβαίωση) από τη γραμματεία του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του ΩΚΚ, από το οποίο θα χειρουργηθεί ο ασθενής.
  • Βήμα 2: Να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών –προσκομίζοντας την παραπάνω βεβαίωση- για να επικοινωνήσει ο Υπεύθυνος με την Αιμοδοσία του Νοσοκομείου, όπου ο Σύλλογος διατηρεί Τράπεζα Αίματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προωθηθούν οι διαθέσιμες μονάδες αίματος στο Π. Γ. Ν. Νικαίας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων».