Είδη ένδυσης - Τιμαλφή - Φύλαξη προσωπικών ειδών ασθενών

Σας συστήνουμε να προσέρχεστε κατά την εισαγωγή σας με τα εντελώς απαραίτητα είδη ένδυσης και να αποφεύγετε να φέρετε αντικείμενα αξίας. Πριν από την επέμβαση και καθόλη τη διάρκεια παραμονής σας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τα είδη ένδυσης παραδίνονται στους συγγενείς. Σε περίπτωση που έχετε τιμαλφή, χρήματα ή άλλα προσωπικά είδη για φύλαξη, τότε τα παραδίνετε στην Προϊσταμένη του Ορόφου ή στην Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια, η οποία φροντίζει και για τη συμπλήρωση του εντύπου παραλαβής και στη συνέχεια την παράδοσή τους στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών για φύλαξη.