Συνάντηση ιατρού - ασθενούς

Εσείς ως ασθενής και τα εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα μπορούν να πληροφορηθούν για την πορεία της υγείας σας μόνο από το θεράποντα γιατρό τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες για κάθε νοσηλευτική μονάδα και έκτακτα όταν η περίπτωση το επιτάσσει.

Η επαφή με το θεράποντα γιατρό είναι αμφίδρομη. Εσείς, ως νοσηλευόμενος, καθώς και οι συγγενείς σας, τον ενημερώνετε για ό,τι έχει σχέση με την υγεία σας (προηγούμενη κατάσταση της υγείας σας, φάρμακα που παίρνετε, διατροφή, συνήθειες, έξεις, επαγγελματική απασχόληση, χρήση οινοπνεύματος, καπνού, άθληση, κλπ).

Ο γιατρός σας ενημερώνει για την πορεία της υγείας σας και για τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας τώρα και μετά την έξοδό σας και με τη βοήθεια των οικείων σας, όταν αυτό είναι δυνατό.

Η προσπάθεια να πληροφορηθείτε για την πορεία της υγείας σας από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο εκτός από τον υπεύθυνο γιατρό που γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την κατάστασή σας, μεγαλώνει την αγωνία σας και δεν ωφελεί σε τίποτα.