Θυρίδα τράπεζας

Στο ισόγειο λειτουργεί θυρίδα Τράπεζας. Το ωράριο εργασίας είναι: Δευτέρα έως Πέμπτη, 08:00-14:30 και Παρασκευή, 08:00-14:00.