Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών

Η Ψυχολόγος του Νοσοκομείου βρίσκεται στη διάθεσή σας και των συγγενών σας, τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Καλύπτονται, επίσης, οι ανάγκες αρρώστων με χρόνια καρδιακά προβλήματα. Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Ψυχολόγο, μπορείτε να την καλέσετε μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου ή εάν νοσηλεύεστε να την αναζητήσετε μέσω του νοσηλευτικού προσωπικού. Οι συνεδρίες μεταξύ αρρώστων και Ψυχολόγου παρέχονται δωρεάν.