Θέλω να μάθω τι καλύπτει το ταμείο μου

Αν είστε ασφαλισμένος στον ΕΟΠΠΥ ή σε άλλο Ταμείο Υγείας, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε κάλυψη για τα ακόλουθα:

  • νοσηλεία
  • χειρουργική επέμβαση
  • εργαστηριακές εξετάσεις (εκτός ειδικών εξετάσεων και ορισμένων εξετάσεων αιμοδοσίας & εξετάσεων μοριακής βιολογίας & ανοσολογίας)
  • αιμοδυναμικές εξετάσεις
  • αιμοδυναμικές παρεμβάσεις
  • αμοιβές Ιατρών (εκτός των Συμβούλων Ιατρών)

 

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εξετάσεις που δεν καλύπτονται όπως η τηλεμετρία, τα όψιμα δυναμικά, η δοκιμασία ανάκλησης, αξονική τομογραφία καρδιάς, οι αξονικές αγγειογραφίες, κ.α.