Θέλω να υποβάλω παράπονο ή καταγγελία

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας και λίγο πριν από την έξοδό σας από το Νοσοκομείο, σας δίνεται ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. Σε περίπτωση που δεν έχετε προμηθευτεί έντυπο ερωτηματολογίου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας, τότε μπορείτε να προμηθευτείτε ένα από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών κατά το εξιτήριό σας. Αντίστοιχα, υπάρχουν ερωτηματολόγια για τα Εξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε αν συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο και να παραμένετε ανώνυμος. Για οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τα ερωτηματολόγια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων στα τηλέφωνα 210 94 93 374 & 210 94 93 381, ή αν βρίσκεστε εκτός ΩΚΚ, να στείλετε φαξ στο 210 94 93 390 ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση qa@ocsc.gr

Αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο ή καταγγελία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας – Δημοσίων Σχέσεων όπου συμπληρώνετε σχετικό έντυπο (τηλ. 210 94 93 188) ή αν βρίσκεστε εκτός ΩΚΚ, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@onasseio.gr ή φαξ στο 210 94 93 186.