Γραμματεία – Τηλεφωνικό Κέντρο – Υποδοχή

Γραμματεία

  • Η οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης των υπηρεσιών του Κέντρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης.
  • Η γραμματειακή υποστήριξη των διαφόρων τμημάτων του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των ιατρικών φακέλων.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

Το Τηλεφωνικό Κέντρο αποτελεί τον κεντρικό «πυλώνα» επικοινωνίας του εξωτερικού περιβάλλοντος με το σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 

Έχει την ευθύνη για:

  • Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες και την παραπομπή τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους, στα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες του νοσοκομείου,
  • Την αποτελεσματική επικοινωνία με δημόσιους φορείς, Νοσοκομεία και άλλους Οργανισμούς, με το εσωτερικό περιβάλλον του Νοσοκομείου, με σκοπό την ενεργοποίηση επειγόντων διαδικασιών.

 

Υποδοχή

Οι εργαζόμενοι στην Υποδοχή έχουν την ευθύνη για την καθοδήγηση, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στο νοσοκομείο, είτε ως ασθενείς είτε ως επισκέπτες.