Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού αποτελείται από τα Τμήματα:

  • Γενικής Λογιστικής
  • Κίνησης Ασθενών – Λογιστήριο Ασθενών
  • Προμηθειών – Διαχείρισης Υλικού
  • Φαρμακείο