Τμήμα Διατροφής

Το Τμήμα Διατροφής:

  1. διαμορφώνει τα διατροφικά σχήματα των ασθενών (ενηλίκων και παίδων) και των εφημερευόντων ιατρών,
  2. πληροφορεί και εκπαιδεύει τους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες συμβουλές διατροφής,
  3. παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τα τρόφιμα μέχρι την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με το Σύστημα HACCP (ISO 22000:2005), με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων,
  4. εκπαιδεύει το προσωπικό του Τμήματος,
  5. υποστηρίζει την πρακτική άσκηση φοιτητών στο αντικείμενο του Τμήματος ,
  6. συμμετέχει σ’ ερευνητικά προγράμματα.