Τμήμα Κίνησης Ασθενών – Λογιστηρίου Ασθενών

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών – Λογιστηρίου Ασθενών έχει την ευθύνη για:

  • Tη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων ασθενών και την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών,
  • Τη χορήγηση, κατόπιν αίτησης, πιστοποιητικών σε νοσηλευθέντες ασθενείς,
  • Την υποβολή λογαριασμών στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις εισπράξεις από αυτά,
  • Τον έλεγχο περικοπών των Ασφαλιστικών Ταμείων,
  • Τη διαχείριση του τιμοκαταλόγου των Κέντρου,
  • Την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των ασθενών και των συνοδών τους, τόσο για την εισαγωγή στο ΩΚΚ όσο και για την επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του ΩΚΚ,
  • Την έκδοση εισιτηρίων / εξιτηρίων και εν γένει τη διακίνηση των ασθενών,
  • Την τήρηση κατάστασης αναμονής εισαγωγής ασθενών και τον προγραμματισμό αυτών για εισαγωγή,
  • Την παρακολούθηση και εν γένει διαχείριση των συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.