Διοικητική, Οικονομική & Πληροφορική Υπηρεσία

Η Διοικητική, Οικονομική και Πληροφορική Υπηρεσία αποτελείται από:

 

  • Την Υποδιεύθυνση Διοικητικού
  • Την Υποδιεύθυνση Οικονομικού
  • Την Υποδιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής