Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού αποτελείται από:

  • Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσία
  • Τμήμα Γραμματείας – Τηλεφωνικού Κέντρου – Υποδοχής
  • Τμήμα Διατροφής