Γραφείο Εκπαίδευσης

Οι στόχοι λειτουργίας του Γραφείου Εκπαίδευσης – Βιβλιοθήκης

Το ΩΚΚ έχοντας πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και φροντίδων, θεώρησε απαραίτητη τη δημιουργία Γραφείου Εκπαίδευσης – Bιβλιοθήκη με αποκλειστικό έργο την δια βίου μάθηση & ανάπτυξη του προσωπικού.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

 1. Την ανίχνευση & καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών ανά υπηρεσία αλλά και επίλυση εκτάκτων προβλημάτων στην κλινική εφαρμογή
 2. Την κατάρτιση ετήσιου σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 3. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά κατηγορία προσωπικού
 4. Τον συντονισμό και την διοικητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όλων των υπηρεσιών
 5. Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την τήρηση αναλυτικού αρχείου
 6. Τη σύνταξη και παρακολούθηση εφαρμογής διαδικασιών που αφορούν την εκπαίδευση
 7. Την ενημέρωση του προσωπικού για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα εντός και εκτός ΩΚΚ
 8. Τη διαχείριση των αιθουσών και εξοπλισμού αιθουσών
 9. Τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης του ΩΚΚ

 

Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Προσωπικού

Πολύτιμη πηγή πληροφοριών, για το σχεδιασμό του Προγράμματος αποτελούν:

α. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου με τους στόχους που θέτει για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών,

β. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι όλων των τμημάτων που προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού τους,

γ. Το ίδιο το προσωπικό με τα αιτήματα για εκπαίδευση που εκφράζει προς το Γραφείο Εκπαίδευσης.

 

Επιμέρους Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Πρόγραμμα Προσανατολισμού για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό (orientation seminar), διάρκειας 1 ημέρας

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία του νεοπροσληφθέντα με το εργασιακό περιβάλλον, τη φιλοσοφία και πολιτική του Νοσοκομείου, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του.

 1. Σεμινάριο Προσανατολισμού, διάρκειας 60 ωρών

Περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα και πρακτική άσκηση σε προπλάσματα. Δίνονται σημειώσεις και οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

 1. Πρόγραμμα Ενδοκλινικής Εκπαίδευσης, διάρκειας 3-6 μηνών

Πραγματοποιείται από τους Kλινικούς Eκπαιδευτές του κάθε Tμήματος. Για την εφαρμογή του Προγράμματος, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα Έντυπα Ενδοκλινικής Εκπαίδευσης (Check-lists), έτσι ώστε η εκπαίδευση να είναι ενιαία.

 1. Κλινικά Φροντιστήρια, διάρκειας ημέρας σε εξειδικευμένα θέματα όπως:

Προσωρινοί Βηματοδότες, Ερμηνεία ΗΚΓγραφήματος, Πρόληψη Λοιμώξεων, Μηχάνημα Τεχνητής Καρδιάς κ.α.

 1. Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες του Νοσοκομείου

Περιλαμβάνει :

 • Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ)
 • Εξειδικευμένη ΚΑΑ (ILS, ALS, PLS)
 • Σεμινάριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σεμινάριο Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας
 • Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών Ποιότητας, κλπ.
 • Σεμιναρια Διασφάλισης Ποιοτητας ( ISO, HASPΡ.κλπ)
 • Σεμιναρια Aναπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Επικοινωνίας, Επίλυσης Συγκρούσεων, Διαχείριση Κρίσεων κλπ)
 1. Ο Καρδιολογικός, ο Καρδιοχειρουργικός και ο Αναισθησιολογικός Τομέας οργανώνουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά Προγράμματα για ειδικευόμενους και ειδικευμένους γιατρούς με συναντήσεις Καρδιολόγων – Καρδιοχειρουργών και συναντήσεις Επιτροπής Θνητότητας – Θνησιμότητας.
 1. Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ΩΚΚ

Οι πύλες του Νοσοκομείου είναι ανοικτές σε αιτήματα για εκπαίδευση:

 • ιατρών & νοσηλευτών από άλλα νοσοκομεία του εσωτερικού & εξωτερικού, με σκοπό τη στελέχωση των υπό δημιουργία καρδιολογικών και καρδιοχειρουργικών τμημάτων τους.
 • φοιτητών σχολών του εσωτερικού (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας κλπ) αλλά του εξωτερικού (μέσω προγραμμάτων Erasmus).
 • απλών πολιτών (καθηγητών & μαθητών σχολείων, αθλητικών συλλόγων, εταιριών κλπ.)

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Για την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων επιλέγονται & χρησιμοποιούνται πάντα οι πιο ικανοί & εξειδικευμένοι εκπαιδευτές (Εσωτερικοί ή Εξωτερικοί). Ωστόσο το Γραφείο Εκπαίδευσης – Βιβλιοθήκη έχει φροντίσει να οργανωθεί μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων εσωτερικών εκπαιδευτών από όλες τις Υπηρεσίες όπως είναι :

 • Κλινικοί Εκπαιδευτές: έμπειρο προσωπικό εκπαιδευμένο στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (BLS, ILS, ALS) πιστοποιημένοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)
 • Εκπαιδευτές Μηχανημάτων Τεχνητής Καρδιάς, πιστοποιημένοι από αντίστοιχο φορέα.

Επιπλέον, πολλά από τα στελέχη του Νοσοκομείου μας (όλων των ειδικοτήτων) διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους (επιπέδου Master, Διδακτορικών κ.λπ.) και εξειδικεύσεις, γεγονός που τους καθιστά ικανούς για την μετάδοση γνώσεων στο υπόλοιπο προσωπικό.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : training@ocsc.gr

Βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη του ΩΚΚ εξυπηρετεί όλο το επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου, καθώς και άλλους επιστήμονες όλης της χώρας μέσω:

 • του Διαδικτύου (Internet)
 • του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την αποστολή σε πλήρες κείμενο των εργασιών από ιατρικά περιοδικά τα οποία δεν υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του ΩΚΚ.

Διαθέτει ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία που αφορούν στην καρδιολογία και καρδιοχειρουργική.

H Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 – 16:00.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: library@ocsc.gr