Θεοφίλη Κούση

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000
 • koussi@ocsc.gr

Τίτλοι

 • —Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1994)—
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005)
 • European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care της European Academy οf Anaethesiology (2004)
 • Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα Αναισθησιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006)
 • Εκπαιδεύτρια ΑLS (Αdvanced Life Support) του Ευρωπαϊκού
  Συμβουλίου Αναζωογόνησης (2002 – σήμερα)
 • Eκπαιδεύτρια EPLS (European Paediatric Life Support) του Ευρωπαϊκού
  Συμβουλίου Αναζωογόνησης (2010 – σήμερα)
 • European Accreditation in Αdult Τransesophageal Εchocardiography (2010)
 • European Reaccreditation in Αdult Τransesophageal Εchocardiography (2015)

Σπουδές- Προϋπηρεσία

 • —Ειδικότητα στην Αναισθησιολογία στην Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία (2003)
 • Μετεκπαίδευση στο Heinrich Heine Universität Düsseldorf   (10/2003-1/2004)
 • Επιμελήτρια Β΄ του Αναισθησιολογικού Τομέα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2004-2008)
 • Επιμελήτρια Α΄ του Αναισθησιολογικού Τομέα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό  Κέντρο (2008 έως 2016)
 • Μετεκπαίδευση στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Αναισθησία στο Νοσοκομείο Royal Brompton Hospital, Λονδίνο (4/2009-10/2009)
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Αναισθησιολογικού Τομέα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (από 2016)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

 • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία & Τμήμα Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας
 • Ελληνική Εταιρεία Πόνου
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
 • European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA)

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • —Αναισθησία στην Καρδιοχειρουργική Παίδων και Συγγενών Καρδιοπαθειών
 • Αναισθησία στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο
 • Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία
 • Αναισθησία στις Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς