Παναγιώτα Ρέλλια

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

 • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000
 • rellia@ocsc.gr

Τίτλοι

 • M.D., Ph.D.
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000)

Σπουδές–Προϋπηρεσία

 • Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (1989)
 • Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου (1990)
 • Ειδικότητα στην Αναισθησιολογία (1990-1994)
 • Εξειδίκευση στην Καρδιοαναισθησία (1994 – 1996)
 • Hammersmith Hospital, Royal Postgraduate Medical School, London (1994)
 • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1995 – 1996)
 • Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (1998 έως και σήμερα)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους – Εταιρείες

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
 • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία – Τμήμα Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας
 • Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΩΚΚ
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
 • European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA)

Τομείς ενδιαφέροντος

Χορήγηση αναισθησίας σε:

 • Μεταμοσχεύσεις Καρδιάς, Πνευμόνων
 • Εμφυτεύσεις Συστημάτων Μηχανικής Υποστήριξης της Κυκλοφορίας
 • Υβριδική Καρδιοχειρουργική
 • Ποιότητα στην Περιεγχειρητική Φροντίδα (Quality and Quantity in Anaesthesia)