Νεκτάριος Κογεράκης

Αναπληρωτής Διευθυντής

  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 000

Τίτλοι

 

Σπουδές–Προϋπηρεσία

 

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους – Εταιρείες

 

Τομείς ενδιαφέροντος