Μαρίνα Μπαλανίκα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1988)
 • European Diploma of Anaesthesiology and Intensive Care της European Academy of Anaesthesiology (1998)
 • European Accreditation in Adult Transesophageal Echocardiography (2008)
 • European Reaccreditation in Adult Transesophageal Echocardiography (2013)
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2014)

Σπουδές – Προϋπηρεσία

 • Ειδικότητα στην Αναισθησιολογία στο Νοσοκομείο Π.Γ.Ν. «Ευαγγελισμός» (1991-1995)
 • Τίτλος Ειδικότητας στην Αναισθησιολογία (1995)
 • Επιμελήτρια Β΄ Αναισθησιολόγος στο Π.Γ.Ν. «Ευαγγελισμός»
 • Eπιμελήτρια Α΄ Αναισθησιολογικού Τομέα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2003 έως σήμερα)

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

 • Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρία – Τμήμα Καρδιοθωρακικής Αναισθησίας
 • European Society of Anaesthesiology (ESA)
 • International Anesthesia Research Society (IARS)
 • European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists (EACTA)
 • European Association of Cardio-Vascular Imaging (EACVI)

Τομείς Ενδιαφέροντος

 • Υπεροξική & Υποξική Βλάβη Πνευμονικής Ισχαιμικής Επανάρδευσης
 • Διεγχειρητική Ηχωκαρδιογραφία
 • Διεγχειρητική Πήξη-Αιμόσταση
 • Minimally invasive and video assisted mitral surgery
 • Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας TAVI