Κύριλλος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Διευθυντής

  • Τηλέφωνο Γραφείου Ιατρού: 210 94 93 236
  • Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 94 93 255 & 205

Τίτλοι

Σπουδές – Προϋπηρεσία

Μέλος σε Ιατρικούς Συλλόγους και Εταιρείες

Τομείς Ενδιαφέροντος